Adres Stowarzyszenia:

Ul. Bema 7
11-600 Węgorzewo
Tel/faks: 261 337 191
aleksander.iwaniuk@naturalniemazury.com