ZARZĄD

  1. Aleksander IWANIUK – PREZES
  2. Mirosław ORYŃCZAK – SKARBNIK
  3. Marek MUDRYJ – ZASTĘPCA PREZESA

 

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Anna POLONIS – PRZEWODNICZĄCA
  2. Robert KOPICZKO – ZASTĘPCA
  3. Zuzanna LISKIN – CZŁONEK