Sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.

Nazwa Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa Adres 11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7 Data wpisu do KRS, numer KRS Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r. KRS […]

Czytaj

Najważniejsze przedsięwzięcia WSSK Węgorapa w 2020 roku – PLAN

Uczestnicy WZC WSSK Węgorapa w po dyskusji przyjęli  plan działania na 2020 rok. Najważniejsze przedsięwzięcia, które stowarzyszenie planuje zrealizować  to: III Mistrzostwa 11 MPA w Wędkarstwie Spławikowym  – 09 05 XIII Mistrzostwa WP w Wędkarstwie Spławikowym  15-17 05 Rodzinny Spływ […]

Czytaj

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze WSSK Węgorapa

W dniu 4 grudnia 2019 r. w  Klubie 11 MPA odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Węgorapa.  Stowarzyszenie, powstało ostatnich dniach 2015 roku. Zrzesza 31 osób, w większości związanych z prowadzeniem  działalności kulturalnej […]

Czytaj

Partnerzy
Gmina Węgorzewo   Węgorzewski Centrum Kultury