Sprawozdanie merytoryczne za 2018r.

Nazwa Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa Adres 11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7 Data wpisu do KRS, numer KRS Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r. KRS […]

Czytaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE WWW.WSSKWEGORAPA.PL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Serwis internetowy, działający pod adresem: https://wsskwegorapa.pl (zwany dalej: Serwisem) jest prowadzony przez Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa z siedzibą w Węgorzewie (11–600) przy ul. Gen. Józefa Bema 7, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz […]

Czytaj

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2017 ROK

Nazwa Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa Adres 11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7 Data wpisu do KRS, numer KRS Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r. KRS […]

Czytaj

Partnerzy
Gmina Węgorzewo   Węgorzewski Centrum Kultury