1. Nazwa

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa

 1. Adres

11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7

 1. Data wpisu do KRS, numer KRS

Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r.

KRS 0000581963

 1. Dane dotyczące członków

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa  jest organizacją pozarządową powstałą w 2015 roku w oparciu i inicjatywy osób współpracujących i działających przy Klubie Wojskowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  w Węgorzewie.  Stowarzyszenie liczy 35 członków.

 1. Zgodnie z paragrafem 6 statutu celem Stowarzyszenia jest:
 1. wpieranie i rozwój  działalności kulturalnej w środowisku wojskowym.
 2. wspieranie i rozwój aktywności społecznej w środowisku wojskowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, ekologicznej.
 3. dbałość o pozytywny wizerunek 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  i jego poprzedników w środowisku  żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej.
 4. pielęgnowanie i  popularyzowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 5. integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 6. upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.
 7. promowanie  prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych  i wychowawczych  wartości sportu i turystyki.
 8. promowanie aktywnych form uczestnictwa  w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.
 9. promocja obronności i regionu.
 1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:
 1. organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych, konferencji naukowych.
 2. prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo— rekreacyjnym                   i kulturalnym.
 4. kultywowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 5. udzielanie pomocy byłym żołnierzom,  żołnierzom pozostającym w służbie czynnej  oraz pracownikom wojska  w różnych formach.
 6. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 7. współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami akademickimi.
 8. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem dowództwa 11 Mazurskiego Pułku Artylerii   oraz władz wojskowych i administracyjnych.
 9. organizację  zawodów  sportowych.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, w  tym  odsetki  od środków  Stowarzyszenia            na rachunku  bankowym.
 4. dotacje,
 5. darowizny, zapisy i spadki,
 6. wpływy z działalności statutowej – prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
 7. organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych.
 8. prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.
 10. organizacja zawodów sportowych
 11. wpływy z działalności statutowej – prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:
  1. organizacja zawodów sportowych.
  2. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.
  4. świadczenie usług związanych z prowadzeniem działalności w sferze pożytku publicznego.
  5. świadczenie usług związanych z zabezpieczeniem działalności w sferze pożytku publicznego.
  6. Organizowanie szkoleń, narad i spotkań okolicznościowych.

 

 

W 2017  roku WSSK WĘGORAPA zorganizowało i przeprowadziło następujące zadania:

 1. Niedziela 19 lutego 2017 r, w Klubie 11 MPA niewątpliwie należała do szachistów. Turniejem o Puchar Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, pana płk, Jacka Wery, rozpoczęli sezon zmagania węgorzewscy szachiści. W Turnieju zorganizowanym przez WSSK Węgorapa, Klub 11 MPA i sekcję szachową CWKS Vęgorii wzięła udział rekordowa liczba zawodników z Węgorzewa, Kętrzyna i Giżycka – 31 osób. Turniejów szachowych w 2017 roku odbyło się 10.

 

 1. Korzystając z faktu, że od połowy minionego roku do niektórych rejonów Białorusi można podróżować bez wiz, WSSK Węgorapa , Klub 11 MPA razem z partnerami (augustowskie Biuro Podróży Ela Travel i Uniwersytet III Wieku z Węgorzewa) zorganizował dwudniowy wyjazd do Grodna. Dla 47 osobowej grupy (w tym reprezentacji 14 dappanc z Suwałk) było to pierwsze spotkanie z naszym sąsiadem, z którym wiele nas w historii łączyło, gdzie na każdym kroku widoczne są ślady polskości a który dziś jest jednak naszą pozaunijną zagranicą z wszelkimi tego konsekwencjami. W grupie obecni byli też Ci, których korzenie są właśnie umiejscowione na Grodzieńszczyźnie.
 2. Kolejną majową imprezą, która już na stale zadomowiła się w kalendarzu imprez WSSK Węgorapa i Klubu 11 MPA jest 3 – majowy rajd rowerowy. Punktualnie o godz. 13.00 na Placu Wolności rozpoczął się II Rodzinny Rajd Rowerowy dla uczczenia Konstytucji 3 maja im. dh. J. Biłata. Organizatorem Rajdu był Klub 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, przy dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe. Po uroczystym otwarciu rajdu przez Krzysztofa Piwowarczyka – Burmistrza Węgorzewa, pana Krzysztofa Kołaszewskiego – wicestarostę Powiatu Węgorzewskiego oraz panią Irenę Biłat uczestnicy po wykonaniu rundy honorowej wokół Placu Wolności udali się w kierunku cmentarza, gdzie na grobie Patrona Rajdu złożono kwiaty. Tej ceremonii towarzyszyła też delegacja Hufca ZHP – harcerze zaśpiewali z tej okazji dwie piosenki, które podkreśliły pamięć o J. Biłacie wśród harcerzy.
 3. W dniu 21 maja dla pracowników wojska oraz kadry został zorganizowany wyjazd na mecz do Białegostoku połączony ze zwiedzaniem miasta i okolic. Udział w wyjeździe wzięło 51 osób. Wyjazdów na mecze Ekstraklasy w 2017 r było w ciągu roku łącznie 5.
 4. Tradycje spływów kajakowych organizowanych przez Klub 11 MPA (wcześniej Klub Garnizonowy) mają już kilkunastoletnia tradycję. Pierwszy spływ kajakowy odbył się w 2002 roku pod nazwą Pętla Węgorapy. I tak co roku kilkadziesiąt osób zwykle w połowie maja rusza na węgorzewskie rzeki – na przemian – Węgorapa i Sapina. I właśnie 10 czerwca po raz kolejny – XIV  zwolennicy aktywnego spędzania czasu udali się na trasę rzeką Sapina. Ponadto współorganizowaliśmy 5 spływów kajakowych dla żołnierzy z poszczególnych pododdziałów.

 

 1. W dniach 7-9 lipca 2017 r. Węgorzewo gościło uczestników kolejnej edycji festiwalu rockowego Naturalnie Mazury Music & More. Festiwal został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej a patronat nad Festiwalem objął Wiceminister Obrony Narodowej, pan Michał Dworczyk. W ramach Festiwalu odbyły się dwa konkursy zespołów amatorskich – cywilny i wojskowy. Oprócz zespołów konkursowych przez dwa dni na placu koncertowym jednostki wojskowej wystąpiła też czołówka polskiego rocka, m.in. Kult, Organek, Farben Lehre, Maleo Reagge Rockers, T.Love i Kasia Kowalska. Wielkim zainteresowaniem fanów ciszył się też koncert w ramach projektu Panny Wyklęte. Równolegle do występów w wielu miejscach prezentował się sektor pozarządowy: Fundacja Dla Transplantacji, Fundacja DKMS i Dolnośląskie Stowarzyszenie Profilaktyczne Return. Ostatni dzień festiwalu, tym razem zorganizowany w centrum miasta, na Placu Wolności, został zdominowany przez akcenty militarne. Na scenie zaprezentował się KANGALEP z Armii Węgierskiej. Saperzy z jednostki inżynieryjnej z Szentes podbili serca węgorzewskiej publiczności m.in. poprzez częste nawiązywanie do wątków z historii Polski i Węgier. Swoje stanowiska promocyjne na placu miał 11 Mazurski Pułk Artylerii i WKU Giżycko. Ponadto, w dniu 8 07 2017 r. organizatorzy zaprosili mieszkańców i gości festiwalowych na spotkanie pod tytułem – Żołnierze Wyklęci czy Żołnierze Niezłomni” – debata o losie polskich bohaterów z udziałem Dariusza Malejonka – muzyka, współtwórcy projektu „Panny Wyklęte”, Marcina Kwaśnego – aktora, odtwórcy głównej roli w filmie „Wyklęty”, Janusza Niemca – „najmłodszego więźnia Polski Ludowej”. Debatę prowadził : dr Ireneusz Maj –historyk, prodziekan Wydziału Politologii Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.  WSSK Węgorapa przy festiwalu pełniło rolę pomocniczą i współorganizacyjną.

 

 1. dniu 1.09.2017r. w ramach obchodów Święta Pułku na placu przy Klubie 11 MPA wystąpił Kabaret Dworski. Jest to polski kabaret, który powstały w Lidzbarku Warmińskim w 2011 roku. Siedzibą kabaretu jest Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Kabaret zaprezentował zabawne scenki z życia wzięte pt.: „Perypetie chucią pisane i inne defloracje”. Tego dnia zorganizowano także spotkanie z Krzysztofem Kowalewskim znanym aktorem filmowym i teatralnym, który w swojej karierze zagrał około stu ról. Debiutował w Krzyżakach w 1960 r. Duże uznanie zdobył grając rolę Rocha w Potopie Jerzego Hoffmana w 1974r. W Ogniem i Mieczem zagrał Zagłobę . Ma na swoim koncie udział w wielu audycjach radiowych. Od blisko 20 lat jest związany z Teatrem Współczesnym. W Węgorzewie zabawną rozmowę z wybitnym aktorem przeprowadził Juliusz Ćwieluch autor książki o Krzysztofie Kowalewskim, dziennikarz prasowy, który współpracował z tygodnikiem „Polityka” i magazynem „Przekrój”.

 

 1. W dniach 9-10 września 2017 r. WSSK WĘGORPA i 11 Mazurski Pułk Artylerii byli  organizatorem II Otwartych Mistrzostw 16 PDZ  w Wędkarstwie Spławikowym. Impreza ta, zorganizowana po raz  drugi,  to w prostej linii kontynuacja wcześniejszych zawodów rangi mistrzostwa WP, które przez 10 lat organizowali artylerzyści z Węgorzewa.

 

 1. W dniu 01.10.2017 r. w Węgorzewie w Klubie 11 MPA zakończył się XXIII Mityng Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich. Intensywna reklama mityngu a przede wszystkim atrakcyjne nagrody sprawiły, że na starcie Mityngu pojawiła się dawno niespotykana liczba zawodników – 86 pań i panów z kilku województw. Mityng, zaliczony do klasyfikacji Grand Prix Województwa Warmińsko Mazurskiego (8 największych turniejów w 2017 roku) po raz pierwszy był rozgrywany w nowej konwencji organizacyjnej – 4 sesje, których wyniki łączne stały się podstawą do obliczenia klasyfikacji końcowej.

 

 1. W dniu 10 listopada 2017 r. WSSK Węgorapa i 11 Mazurski Pułk Artylerii byli organizatorami  zawodów sprawnościowo – obronnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych połączonych z konkursem wiedzy w 99 rocznicę odzyskania niepodległości. Wsparcia finansowego organizatorowi udzieliło Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz Gmina Węgorzewo. Wsparcia organizacyjnego ZSO w Węgorzewie. Celem zawodów było uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości oraz stworzenie warunków do zdrowej rywalizacji w różnych dyscyplinach dla młodzieży. Na starcie zawodów stanęło siedemnaście 3-osobowych drużyn z powiatów węgorzewskiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego i oleckiego

 

 1. Ponadto, WSSK WĘGORAPA było organizatorem lub współorganizatorem:
  1. cyklicznych turniejów brydżowych (każdy piątek) – każdy turniej gromadził ok. 30 uczestników.
  2. prowadziło drużynę brydżową w I lidze pod nazwą CWKS Vęgoria.
  3. zorganizowało 6 podróży wojskowo – historycznych

 

 1. Złożyło 17 wniosków o dofinansowanie, z tego pozytywnie zostały rozpatrzone następujące zadania:
  1. ŁĄCZY NAS POLSKA  – ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE FESTYNU PROOBRONNEGO  W RAMACH UROCZYSTOŚCI  ŚWIĘTA 11 MAZURSKIEGO PUŁKU ARTYLERII WRAZ Z KONFERENCJĄ POPULARNO-NAUKOWĄ – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 1500,00 zł
  2. FESTIWALOWA AKADEMIA NATURY – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 5000,00 zł
  3. EDUKACYJNIE I SPORTOWO NA KANALE MAZURSKIM – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 500,00 zł
  4. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE XXIII KONGRESU BRYDŻA SPORTOWEGO O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

– dotacja z Powiatu Węgorzewskiego – 1500,00 zł

–  dotacja z Gminy Węgorzewo – 500,00 zł

 1. RODZINNY FESTYN GARNIZONOWY Z REPREZENTACYJNYM ZESPOŁEM ARTYSTYCZNYM WOJSKA POLSKIEGO

– dotacja z Powiatu Węgorzewskiego – 1400,00 zł

– dotacja z Gminy Węgorzewo – 3000,00 zł

 1. II RODZINNY RAJD ROWEROWY dh. J. BIŁATA połączony w Festynem   Kulturalno – Rekreacyjnym – dotacja z Powiatu Węgorzewskiego – 1000,00 zł
 2. ZAWODY SPRAWNOŚCIOWO-OBRONNE DLA MŁODZIEŻY

– dotacja z Powiatu Węgorzewskiego – 1000,00 zł

– dotacja z Gminy Węgorzewo – 900,00 zł