1. Nazwa

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa

 1. Adres

11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7

 1. Data wpisu do KRS, numer KRS

Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r. KRS 0000581963

 1. Dane dotyczące członków

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa  jest organizacją pozarządową powstałą w 2015 roku w oparciu i inicjatywy osób współpracujących i działających przy Klubie Wojskowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  w Węgorzewie.  Stowarzyszenie liczy 35 członków.

 1. Zgodnie z paragrafem 6 statutu celem Stowarzyszenia jest:
 1. wpieranie i rozwój  działalności kulturalnej w środowisku wojskowym.
 2. wspieranie i rozwój aktywności społecznej w środowisku wojskowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, ekologicznej.
 3. dbałość o pozytywny wizerunek 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  i jego poprzedników w środowisku  żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej.
 4. pielęgnowanie i  popularyzowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 5. integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 6. upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.
 7. promowanie  prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych  i wychowawczych  wartości sportu i turystyki.
 8. promowanie aktywnych form uczestnictwa  w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.
 9. promocja obronności i regionu.
 1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:
 1. organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych, konferencji naukowych.
 2. prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo— rekreacyjnym i kulturalnym.
 4. kultywowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 5. udzielanie pomocy byłym żołnierzom,  żołnierzom pozostającym w służbie czynnej  oraz pracownikom wojska  w różnych formach.
 6. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 7. współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami akademickimi.
 8. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem dowództwa 11 Mazurskiego Pułku Artylerii   oraz władz wojskowych i administracyjnych.
 9. organizację  zawodów  sportowych.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, w  tym  odsetki  od środków  Stowarzyszenia            na rachunku  bankowym.
 4. dotacje,
 5. darowizny, zapisy i spadki,
 6. wpływy z działalności statutowej – prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
 7. organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych.
 8. prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.
 10. organizacja zawodów sportowych
 11. wpływy z działalności statutowej – prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:
  1. organizacja zawodów sportowych.
  2. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.
  4. świadczenie usług związanych z prowadzeniem działalności w sferze pożytku publicznego.
  5. świadczenie usług związanych z zabezpieczeniem działalności w sferze pożytku publicznego.
  6. Organizowanie szkoleń, narad i spotkań okolicznościowych.

    W 2018  roku WSSK WĘGORAPA zorganizowało i przeprowadziło następujące zadania:

 1. W dniu 21 stycznia 2018 r. w Klubie 11 pa odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci kadry i pracowników wojska. Prowadząca zabrała uczestników zabawy w podróż do Świata Trooli. W trakcie choinki na najmłodszych czekało wiele atrakcji przy hitach muzycznych m.in. taniec w bańkach mydlanych, konkursy taneczne z balonikami, tworzenie zwierzątek z balonów, bitwa na śnieżki oraz wiele innych konkurencji. Każde dziecko chętnie brało udział w zabawach i konkursach, w których można było zdobyć garść słodkości. Na zakończenie zabawy do dzieci przybył Mikołaj, który wręczył długo wyczekiwane przez najmłodszych prezenty.

 

 1. 28 kwietnia 2018 r. w Klubie 11 MPA miał miejsce  mecz barażowy o miejsce w rozgrywkach I ligi  w brydżu sportowym. Gospodarze, występujący pod szyldem Vęgoria WCK Węgorzewo  walczyli o pozostanie w I lidze  grupa N (drugi centralny szczebel rozgrywek). Ich przeciwnikiem był  KBS Legionowianin, drużyna która prawo  walki o I ligę wywalczyła  walcząc w II lidze, w grupie N-E.  Węgorzewianie,  utrzymali presję bycia faworytem  i wygrali 161,2  do 67 pkt. (goście po 4 rundach  „rzucili  ręcznik na ring” i poddali mecz). To kolejny sezon naszych brydżystów w tej klasie rozgrywkowej. Przypomnijmy, że o sile naszej drużyny stanowili następujący zawodnicy: Marcin Czarniawski, Henryk Łakomski, Dariusz Kozłowski, Radosław Kozłowski, Mieczysław Maciążek,  Tomasz Małachowski, Andrzej Sulima, Krzysztof Łukaszewicz. 

 

 1. Obchody święta Konstytucji 3 Maja w garnizonie Węgorzewo miały rożne oblicza. Obok ważnych jak zawsze elementów oficjalnych znalazło się też miejsce na rozrywkę, sport, rekreację. 3 maja 2018 r. miła miejsce III I Rodzinny Rajd Rowerowy im. dh. J. Biłata dla Uczczenia 227 Rocznicy  Konstytucji 3 maja. Organizatorem rajdu było WSSK WĘGORAPA. Rajd został dofinansowany w ramach procedur konkursowych przez Powiat Węgorzewski i Gminę Węgorzewo  – każdy z uczestników rajdu otrzymał pamiątkowe smycze i chorągiewki biało czerwone, do udekorowania rowerów.  W części oficjalnej kierownik Klubu p. Aleksander Iwaniuk przedstawił założenia rajdu, warunki bezpieczeństwa oraz prowadzących. Uroczystego otwarcia raju dokonał burmistrz Węgorzewa, pan Krzysztof Piwowarczyk, w asyście samorządowców: przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Wierzchowskiego i wicestarosty powiatu węgorzewskiego  Krzysztofa Kołaszewskiego.

Na starcie na Placu Wolności stanęło 56 uczestników. W śród nich goście z Sopotu, Olecka. Rowerzyści po starcie udali się na cmentarz, gdzie delegacja złożyła wieniec na grobie patrona rajdu. Miłym akcentem było odśpiewanie przez harcerzy na cmentarzu pieśni „Komendant”. Z cmentarza uczestnicy rajdu udali się już na rowerową pętlę wokół Węgorzewa: Trygort, Zwierzyniecki Róg, Ruska Wieś,  promenadą na plażę nad Mamrami, dalej poprzez ul. Zbożową, drogę na Kal, drogą leśną przy J. Święcajty na OSF.  Tam na uczestników rajdu czekały  atrakcje: rowerowa gra terenowa oraz zawody strzeleckie  – najlepsze dwuosobowe drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody. Swoich zwolenników miała też tradycyjna wojskowa grochówka. Rajd, którego trasa liczyła ok. 27 km zakończył się w okolicach  Klubu 11 MPA.

 

 1. W dniu 2 06 2018 r.  WSSK WEGORAPA było organizatorem dorocznego Festynu Garnizonowego.  Wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu udzieliła Gmina Węgorzewo. Współorganizatorem festynu było Węgorzewskie Centrum Kultury. A na scenie zaprezentowały się grypy  taneczne z Klubu 11 MPA, z WCK, grupy wokalne z Ośrodków Kultury w Miłkach i Budrach oraz  grupa taneczna  Łęku Crew   z Łękuku Małego. Organizatorów wsparło PSS Społem oraz  Piekarnia p. Krystyna Narbutowicz. Nad całością  programu  czuwała   prowadząca, p. Anna Polonis i autorka 5-godzinnego maratonu p. Grażyna Wojtkiw. Za technikę odpowiadał Marek Mudryj i Tomasz Jewuła. 

              Festyn Garnizonowy  11 MPA 2018  to:

              – 10 grup tanecznych, 150 tańczących

              – 2 zespoły rockowe

              – dwie grupy wokalne

              –  10 instruktorów

 – 6 punktów ze sprzętem wojskowym (strzelanie, nauka strzelania, wóz WSP, pojazd sanitarny)

              – 5 punktów zabawowych

              – 3 stoiska malowania twarzy

              – dwie zjeżdżalnie

              – 2 stoły z piłkarzykami

              – 400 porcji grochówki wydanej w ciągu 1,5 godziny

 1. 9 czerwca 2018 r. miał miejsce jubileuszowy spływ rodzinny kadry i pracowników wojska z 11 MPA odbywający się od 2002 roku  pod nazwą „Pętla Węgorapy”.  Na starcie  na popularnym zakolu w Parku Helwinga  stawiło się 25 załóg. Rozpiętość wiekowa (ale i wagowa) była ogromna, od debiutujących 8-latków po doświadczonych  sześćdziesięciolatków +. Po obowiązkowym instruktażu i  otwarciu imprezy kajakarze  o g. 9 00 ruszyli. Pogoda  wręcz wymarzona,  woda cieplutka. I  tak tempem spacerowym grupa dotarła do postoju w Stulichach.  Ale tuż za Stulichami ci co po raz pierwszy spotkali się z Węgorapą, poznali na czym polega jej urok. Z  każdym zakrętem w okolicach Wężówki i Sobiech było ciekawiej, a to pojedyncze drzewa, a to potężne zwaliska, o to raptem obniżający się poziom wody, która co i rusz osadzała kolejnych pechowców na drzewach.  Atrakcje te przesłoniły  niewątpliwe problemy – a to komórka popłynęła na dno, a to mała wywrotka na drzewach. Ważne – oprócz  strat w sprzęcie telefonicznym innych strat nie stwierdzono. Na metę pierwsze załogi dopłynęły już po g 14 00, i na nich czekał  już posiłek regeneracyjny z dodatkami. Ostatnia załoga spływ zakończyła tuz po godzinie 17 00.

 

 1. Przegląd Wojskowych Zespołów Rockowych w ramach Natauralnie Mazury Festiwal 2018

W dniach 13-15 lipca 2018 r. Węgorzewo gościło uczestników kolejnej już edycji festiwalu rockowego Naturalnie Mazury Music & More.

Festiwal został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Węgorzewo i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Sponsorem głównym był PKN ORLEN. Współorganizatorami byli: Lasy Państwowe, Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa, Węgorzewskie Centrum Kultury, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach Festiwalu odbyły się dwa konkursy zespołów amatorskich – cywilny i wojskowy. Jury pod przewodnictwem Kajetana Tłokowskiego  zadecydowało, że:

 1. W przeglądzie Wojskowych Zespołów Rockowych nagrodę główną w wysokości 1500,00 zł otrzymał zespół IGNAVUS z Dęblina. Nagrodę Dyrektora WCEO otrzymał zespół San Quentin z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 2. W rywalizacji zespołów cywilnych:

– Nagrodą Główną Grand Prix Węgorzewo 2018 ufundowaną przez Prezesa TVP w wysokości 4000,00 zł otrzymał zespół KONIEC LISTOPADA

– Nagrodę Publiczności w wysokości 1000,00 zł otrzymał zespół KONIEC LISTOPADA

 – Nagrodę Dziennikarzy w wysokości 1000,00 zł otrzymał zespół INDIA

 – Nagrodę Specjalną za najlepszą aranżację rockową utworu nawiązującego do 100 rocznicy odzyskania niepodległości w wysokości 1500,00 zł otrzymał zespół DYABOL

Oprócz zespołów konkursowych przez dwa dni na placu koncertowym jednostki wojskowej wystąpiła też czołówka polskiego rocka, m.in. Riedel&Cree, Ania Rusowicz, Jary Oddział Zamknięty, Lady Pank, Stanisława Celińska, Pidżama Porno, Monika Brodka, Kabanos. Równolegle do występów w wielu miejscach prezentował się sektor pozarządowy: Lasy Państwowe, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Fundacja DKMS i Dolnośląskie Stowarzyszenie Profilaktyczne Return. Ostatni trzeci dzień festiwalu, tym razem zorganizowany w centrum miasta, na Placu Wolności, został zdominowany przez akcenty militarne. Na scenie zaprezentowały się zespoły laureaci przeglądu wojskowego i cywilnego oraz zespół FORTECA. Swoje stanowiska promocyjne na placu miał też 11 Mazurski Pułk Artylerii. Z talerzem wojskowej grochówki w ręku można też było zapoznać się ze sprzętem artyleryjskim 11 MPA. Elementem wzbogacającym wizerunek festiwalu było tradycyjne wspólne sadzenie dębów przez gości festiwalowych., m.in. przez Anię Rusowicz, Stanisławę Celińską, Lady Pank i Kabanos. Edycja Naturalnie Mazury Festiwal 2018 przeszedł do historii, a kolejna już za rok. 

 1. Beach Party Węgorzewo 2018 to nowatorska impreza muzyczna w Węgorzewie, która odbyła się 10 sierpnia 2018 roku na plaży miejskiej nad jeziorem. Niepowtarzalne piękno natury było idealnym tłem dla imprezy plenerowej w stylu Electronic Dance Music. Najwyższy poziom muzycznych aranżacji zapewniły największe gwiazdy polskiej sceny EDM. Na scenie zaprezentowało się 13 wykonawców, którzy porwali publiczność do zabawy do wczesnych godzin porannych. Ich koncerty uświetnione były pokazem świateł laserowych oraz sztucznych ogni. Opiekę nad zespołami i ich obsługą sprawowali wyznaczeni wolontariusze. W ramach imprezy odbył się także ogólnopolski konkurs na najlepszego DJ-a o nagrodę „Grand Prix”  Węgorzewo 2018.

Nad konkursem czuwało  profesjonalne 4-osobowe jury, a zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Zainteresowanie muzyką klubową  jest  w tej chwili bardzo duże, nie tylko wśród młodszego  pokolenia. Sezon wakacyjno-urlopowy oraz długi weekend w tym czasie jest dodatkowym atutem na przyciągnięcie dużej liczby uczestników –  mieszkańców, osób odpoczywających na Mazurach, ale także wszystkich tych, którzy chcieliby przyjechać do Węgorzewa na Beach Party. W tegorocznej pierwszej edycji  udział wzięło ok. 2000 osób. Impreza ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego wnioskodawca zamierza zrealizować następną edycję w 2019 r., a co za tym idzie – stworzyć w tym miejscu cykliczną imprezę wakacyjną. Projekt ten przyczynił się także do rozwoju wolontariatu, ponieważ we wszystkie działania została zaangażowana młodzież ze szkół ponadpodstawowych. 

 1. XXIV Mityng Brydża Sportowego i Błękitną Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich za nami.  7 października 2018 r. w gościnnych murach Klubu 11 MPA 80 brydżystów wzięło udział w największej węgorzewskiej imprezie   brydżowej. Organizatorem Mityngu  było WSSK Węgorapa. Wśród  zawodników  i zawodniczek wiele znanych w środowisku brydżowym nazwisk z prezesem WMOZBS, panem Janem ROGOWSKIM na czele. Na całość  zwodów czuwał sędzia Arkadiusz ĆWIRKO. Po rozegraniu   czterech sesji klasyfikacja Mityngu przedstawiała się następująco:
 2. Dariusz Kozłowski – Radosław Kozłowski – 64,20 %
 3. Henryk Łakomski – Andrzej Sulima – 60,43 %
 4. Krzysztof Michałczyk – Jan Romot – 60,17 %
 5. Roman Kierznowski – Krzysztof Pikus – 59,21 %

Najlepsza para mieszana – Janina Bakuła – Grzegorz Deptuła

Najlepsza para mundurowa – Krzysztof Pękala – Dariusz Nowak

Najlepszy Węgorzewianin – Zenon Wawer – Wiesław Pietrzak

W ramach Mityngu był rozgrywany turniej o Memoriał Eugeniusza Haśki. Puchary ufundowane przez rodzinę zmarłego niedawno nestora węgorzewskich brydżystów zdobyła para Janina Bakuła – Grzegorz Deptuła.

Sukces  organizacyjny i sportowy XXIV Mityngu Brydża Sportowego o BWWJM nie byłby możliwy, bez wsparcia  wielu instytucji i firm.

Mityng został wsparty finansowo przez Powiat Węgorzewski i Gminę Węgorzewo. Wsparcia finansowego udzielił też ZUK Sp.z o.o. w Węgorzewie.  Fundatorami nagród byli: Topiko, właściciel Dworku Króla Stanisława w Stawkach, Aeroklub Krainy Jezior, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Księgarnia „Książka Papier Nożyce”, Madrus, Karczma H.i.K Grąziewicz, Stanisław Siniuk, Marek Wasiak, Ciepłownie Miejskie, OSM Giżycko, Wojciech Wojciul, GUMMAR Zbigniew Białobrzeski, TYMGAZ Włodzimierz Tymoszczuk, AGD Gosposia, Zenon Wawer, Roman Chodań.

 

 1. W dniu 9 listopada 2018 r. WSSK WĘGORAPA była organizatorem cyklicznych zawodów sprawnościowo – obronnych dla młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i klas mundurowych szkół ponad gimnazjalnych połączonych z konkursem wiedzy w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Wsparcia finansowego organizatorom  udzieliło Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz Gmina Węgorzewo. Wsparcia organizacyjnego ZSO w Węgorzewie. Celem zawodów było uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz stworzenie warunków do zdrowej rywalizacji w różnych dyscyplinach dla młodzieży, szczególnie klas o profilu mundurowym. Na starcie zawodów stanęło siedemnaście  3-osobowych drużyn z powiatów węgorzewskiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego i oleckiego. Mimo nie do końca sprzyjających warunków atmosferycznych atmosfera zawodów była do samego końca budująca. Zawody rozpoczęły się zbiórką na terenie liceum w Węgorzewie. Zawody otworzył  w imieniu Dowódcy 11 MPA, pana płk Roberta  Matyska,  kierownik Klubu 11 MPA, Aleksander Iwaniuk, w towarzystwie Waldemara Czapskiego, Dyrektora ZSO  w Węgorzewie. Pierwszą konkurencją był test wiedzy z historii, który został oceniony przez komisję z Panią  Anną Faj  na czele. Kolejne konkurencje odbywały się już na terenie placu ćwiczeń węgorzewskiej jednostki wojskowej. Strzelanie z kbks poprowadziła ekipa z 3 dar na czele z chor Karolem BARANEM. Za rzut granatem (do celu) odpowiedzialny był  sierż. Sztabiński Piotr  z 3 das. Ostatnią konkurencją zwodów był bieg na orientację. Trasa przygotowana przez  Mariusza KRYSZTOPIKA i żołnierzy z 2 das  wbrew początkowym obawom okazała się „przyjazna” – drużyny znajdywały wszystkie 12 punktów rozrzucone wokół terenów byłego WDW i mieściły się w większości przypadków w limicie czasowym. 

 

 1. 6 11 2018 r. o godzinie 9.00 w Klubie 11 MPA miał miejsce niecodzienny Turniej Szachowy –„ 100  szachistów na 100 lecie Niepodległości”.  Przybyłych zawodników i gości przywitał w imieniu dowódcy 11 MPA, płk Roberta Matyska, ? kierownik Klubu, Aleksander Iwaniuk.  Turniej otworzyli  Halina Faj , starosta węgorzewski i Andrzej Fil, sekretarz UM. Na zakończenie  oficjalnej uroczystości  wszyscy odśpiewali Hymn Polski.  Turniej został  przeprowadzony systemem szwajcarskim, 7 rundowym. Zawody sędziował  Roman Jurek a pomagali  mu  Tadeusz Mróz, Antoni  Wolski i Władysław Żygadło, członkowie sekcji szachowej. Organizatorem było WSSK WEGORAPA

 

 1. 21 grudnia 2018  w Klubie 11 MPA miało miejsce podsumowanie sezonu brydżowego. W pierwszej części 32 zawodników i zawodniczek wzięło udział w Turnieju Przyjaciół. Następnie dokonano podsumowania roku – ponad 50 turniejów brydżowych. W tej części udział wzięli też burmistrz Węgorzewa,  Krzysztof Kołaszewski, który ufundował  nagrody w kategorii Open, oraz pani Barbara Dawcewicz, reprezentująca starostę węgorzewskiego, fundatora  pucharów w kategorii  kobiet. A po części oficjalnej – co stało się już tradycją środowiska brydżowego w Węgorzewie – wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji połączonej z dzieleniem się opłatkiem.

 

 1. Ponadto, WSSK WĘGORAPA było organizatorem lub współorganizatorem:
  1. cyklicznych turniejów brydżowych (każdy piątek) – każdy turniej gromadził ok. 30 uczestników.
  2. prowadziło drużynę brydżową w I lidze pod nazwą CWKS Vęgoria.
  3. zorganizowało 6 podróży wojskowo – historycznych

 

 1. Złożyło 14 wniosków o dofinansowanie, z tego pozytywnie zostały rozpatrzone następujące zadania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

 1. „MAZURY – EKOLOGIA – MUZYKA” – 5.000,00 zł
 2. „EDUKACYJNIE I SPORTOWO NA KANALE MAZURSKIM” – 500,00 zł

 Powiat Węgorzewski

 1. „ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE XXIV MITYNGU BRYDŻA SPORTOWEGO O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH” – 500,00 zł
 2. „III RODZINNY RAJD ROWEROWY im. dh. J. BIŁATA” – 1000,00 zł
 3. „BEACH PARTY WĘGORZEWO 2018” – 3500,00 zł

 

Gmina Węgorzewo

 

 1. „ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE XXIV MITYNGU BRYDŻA SPORTOWEGO O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH” – 300,00 zł

 

 1. „RODZINNY FESTYN GARNIZONOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA” – 1000,00 zł

 

 1. „III RODZINNY RAJD ROWEROWY dh. J. BIŁATA” – 500,00 zł

 

 1. „ZAWODY SPRAWNOŚCIOWO-OBRONNE DLA MŁODZIEŻY Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI” – 500,00 zł

 

 1. „BEACH PARTY WĘGORZEWO 2018” – 9000 ,00 zł