W dniu 4 grudnia 2019 r. w  Klubie 11 MPA odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Węgorapa.  Stowarzyszenie, powstało ostatnich dniach 2015 roku. Zrzesza 31 osób, w większości związanych z prowadzeniem  działalności kulturalnej w wojsku oraz sympatyków. Zebranie prowadziła pani Anna Polonis. Po złożeniu sprawozdań z działalności   przez ustępujący zarząd, komisje rewizyjną, nastąpiły najważniejsze elementy zebrania. Najpierw zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium dla ustępujących władz. Następnie dokonano wyborów władz. Na wniosek pana Wiesłąwa Pietrzaka przez aklamację na następną 4-letnią kadencją  wybrano:

ZARZĄD: Aleksander IWANIUK – PREZEZ, Marek MUDRYJ – ZASTĘPCA PREZESA, Mirosław ORYŃCZAK – SKARBNIK)

KOMISJA REWIZYJNA : Anna POLONIS – przewodnicząca, Rober KOPICZKO – zastępca przewodniczącej, Zuzanna LISKIN – członek.