1. Nazwa

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa

 1. Adres

11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7

 1. Data wpisu do KRS, numer KRS

Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r. KRS 0000581963

 1. Dane dotyczące członków

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa  jest organizacją pozarządową powstałą w 2015 roku w oparciu i inicjatywy osób współpracujących i działających przy Klubie Wojskowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  w Węgorzewie.  Stowarzyszenie liczy 35 członków.

 1. Zgodnie z paragrafem 6 statutu celem Stowarzyszenia jest:

– wspieranie i rozwój  działalności kulturalnej w środowisku wojskowym.

– wspieranie i rozwój aktywności społecznej w środowisku wojskowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, ekologicznej.

– dbałość o pozytywny wizerunek 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  i jego poprzedników w środowisku  żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej.

– pielęgnowanie i  popularyzowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.

– promowanie  prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych  i wychowawczych  wartości sportu i turystyki.

– promowanie aktywnych form uczestnictwa  w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.

– promocja obronności i regionu.

 1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

– organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych, konferencji naukowych.

– prowadzenie działalności wydawniczej.

– prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo— rekreacyjnym i kulturalnym.

– kultywowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– udzielanie pomocy byłym żołnierzom,   żołnierzom pozostającym w służbie czynnej  oraz pracownikom wojska  w różnych formach.

– współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

– współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami akademickimi.

– występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem dowództwa 11 Mazurskiego Pułku Artylerii   oraz władz wojskowych i administracyjnych.

– organizację  zawodów  sportowych.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

– opłaty wpisowe i składki członkowskie,

– dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, w  tym  odsetki  od środków  Stowarzyszenia            na rachunku  bankowym.

– dotacje,

– darowizny, zapisy i spadki,

– wpływy z działalności statutowej – prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

– organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych.

– prowadzenie działalności wydawniczej.

– prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.

– organizacja zawodów sportowych

– wpływy z działalności statutowej – prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:

  1. organizacja zawodów sportowych.
  2. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.
  4. świadczenie usług związanych z prowadzeniem działalności w sferze pożytku publicznego.
  5. świadczenie usług związanych z zabezpieczeniem działalności w sferze pożytku publicznego.
  6. Organizowanie szkoleń, narad i spotkań okolicznościowych.

W 2019  roku WSSK WĘGORAPA zorganizowało i przeprowadziło następujące zadania:

 1. W dniu 9 lutego 2019 r. WSSK Węgorapa zorganizowało wycieczkę do Warszawy

Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne.

W chwili obecnej w zbiorach muzealnych znajduje się ponad 250 tys. eksponatów. Zbiory wciąż powiększają się o nowe zakupy oraz liczne dary. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych.

Po wyczerpującym zwiedzaniu uczestnicy wycieczki mieli czas wolny na obiad i zakupy w Złotych Tarasach.

Wieczorny spektakl – angielska, czarna komedia. Czy można mówić o samobójstwie z uśmiechem, a o śmierci z ironią? Czemu nie! To wszystko na scenie warszawskiego Och-Teatru w spektaklu pt. „Truciciel”. Główny bohater – Vincent (Cezary Żak)

 

 1. W dniu 11 05 2019 r. WSSK Węgorapa zorganizowało po raz drugi Mistrzostwa 11 MPA w Wędkarstwie Spławikowym. Zawody te były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym, które już za dwa tygodnie odbędą się w Węgorzewie. Na starcie zawodów, czy raczej na łowisku na Kanale Mazurskim, stanęło 15 zawodników, co jeśli weźmie się pod uwagę  obciążenie  jednostki zadaniami służbowymi  oraz   przyczynami losowymi,  które uniemożliwiły udział kilku doświadczonym zawodnikom, to można powiedzieć, że o przyszłość wędkarstwa w 11 MPA nie ma powodu  martwić się  (w 2018 r,  startowało 12 zawodników).  Zawody organizacyjnie przygotowała ekipa z 3 dar pod dowództwem sierż. Pawła Jeronimowa. Sędziował por. rez.  Zbigniew Śmietanka – wielkie słowa  uznania za pomoc.

 

 1. 18-19 maja 2019 r. WSSK Węgorzewo zorganizowało XII Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym oraz IV Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym.

Impreza jak co roku zgromadziła liczne grono zawodników z całej wojskowej Polski. Do Węgorzewa przyjechali wędkarze spławikowi z najodleglejszych garnizonów kraju  – jak np. Żagań, Przemyśl czy Krosno Odrzańskie. Łącznie na zawody zgłosiło się 95 zawodników, a w Węgorzewie stanęło nieco mniej – 89. Zawody zostały przeprowadzone na Kanale Mazurskim w Węgorzewie, w dwóch turach. Łącznie złowiono 490 kg ryb (wszystkie zostały wypuszczone z powrotem do wody).   W drugiej turze osiągnięto  rekordowy wynik  w historii zawodów organizowanych w Węgorzewie – 14,00 kg  mł. chor. A. Barszczewskiego budzi podziw.  Zawody sędziował Sędzia Główny  Pan Tadeusz POTASIŃSKI,  którego wspomagali  sędziowie z węgorzewskiego koła PZW: Zbigniew Śmietanka, Jan Tołodziecki, Leszek Boruczkowski i Adam Kozłowski.

 

WYNIKI:

Klasyfikacja indywidualna – Mistrzostwa WP w Wędkarstwie Spławikowym

 

 1. mł. chor. Artur Barszczewski – 2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec
 2. ppor. Michał Piwoński – Centrum Operacji Powietrznych Warszawa
 3. mat. Andrzej Bąk – Morska Jednostka Rakietowa Siemirowice
 4. st. szer. Piotr Koprowski – 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzec
 5. kpt. Krzysztof Biłgorajski – 5 Batalion Saperów Krosno Odrzańskie
 6. mł. chor. Tomasz Wiraszka – 32 Baza Lotnictwa Taktycznego Łask

 

Klasyfikacja drużynowa – Mistrzostwa WP w Wędkarstwie Spławikowym

 

 1. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz i 4 RBLog Skład Wędrzyn

 

 1. 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy Giżycko i  Centrum Operacji Powietrznych  Warszawa

 

III.            32 Baza Lotnictwa Taktycznego  Łask  i Morska Jednostka Rakietowa Siemirowice

 

 1. Jednostka Wojskowa 1517 Czerwieńsk

 

 1. 2 Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz

 

 1. 6. 1 Batalion Drogowo- Mostowy Dęblin

 

Klasyfikacja dodatkowa – kobiety

 

 1. szer. Sylwia Hampel – 15 Brygada Zmechanizowana Giżycko

 

Klasyfikacja dodatkowa – Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym – indywidualnie:

 

 1. st. szer. Łukasz Januszko – 11 Mazurski Pułk Artylerii Węgorzewo
 2. st. szer. Adam Kalenik – 11 Mazurski Pułk Artylerii Węgorzewo
 3. st. szer. Radosław Złotkowski – 20 Brygada Zmechanizowana Bartoszyce

 

Klasyfikacja dodatkowa – Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym – drużynowo:

 

 1. 20 Brygada Zmechanizowana Bartoszyce

 

 1. 11 Mazurski Pułk Artylerii Węgorzewo

 

III.          15 Brygada Zmechanizowana  Giżycko

Na zawodników oczekiwały  puchary ufundowane przez władze samorządowe Gminy Węgorzewo i Powiatu Węgorzewskiego. Gośćmi zawodów byli m.in. Pan Krzysztof Kołaszewski   –  Burmistrz Węgorzewa,  P. Marzenna SUPRANOWICZ – starosta węgorzewski,  P. Barbara Dawcewicz – prezes LGR „WJM”, Jacek Kolendowicz – Redaktor Naczelny „Wędkarstwo 360”. Honory  gospodarza, w zastępstwie dowódcy 11 pa, pełnił  ppłk Janusz SZPADZIK.

 

Patronat medialny nad XII Mistrzostwami WP objęły: Telewizja Olsztyn, Radio Olsztyn, Wędkarstwo 360.

 

Fundatorzy Nagród: Jaxon.

 

Dofinansowanie: WFOŚiGW w Olsztynie.

 

 1. W dniu 24 maja 2019 r. WSSK Węgorapa zorganizowało dla środowiska byłych żołnierzy   garnizonu  podróż historyczno – wojskową do Twierdzy Osowiec. Położona wśród bagien Biebrzy twierdza to perełka architektury   militarnej na Podlasiu. Ale ta perełka byłaby mało znaczącym punktem na mapie, gdyby nie entuzjaści militariów z Goniądza, Moniek  i Osowca na czele z dobrym duchem Twierdzy Osowiec  rez. Mirosławem  Wroną . On tworzy klimat tego miejsca. A kilkunastoosobowa grupa   byłych żołnierzy  z Węgorzewa poddała się jego urokowi bez oporu.

 

 1. Tym razem, po kilkunastu latach „kręcenia się” po Węgorapie i Sapinie  WSSK Węgorapa zorganizowało dla  chętnych ze środowiska  wojskowego w dniu 25 maja 2019 r.  spływ kajakowy  Czarną  Hańczą.   30 osobowa ekipa ruszyła o g. 9 00 z miejscowości Magdalenowo (tuż przed Wigrami)  by po przepłynięciu prawie 30 km zakończyć po g. 15.00 w miejscowości Frącki.  Pogoda dopisała   Trasa super bezpieczna. Krystalicznie czysta woda, wspaniałe, ciągle zmieniające się krajobrazy i słoneczko, które raz po  naszej prawej, zaraz po lewej stronie sprawiło, że i opalenizna była równa i wrażenia niezapomniane.

 

 1. 1 czerwca 2019 r. WSSK Węgorapa zaprosiło najmłodszych mieszkańców Węgorzewa wraz z najbliższymi na tradycyjny Festyn Garnizonowy z okazji Dnia dziecka.

Tym razem wyjątkowo, Festyn odbył się w Parku Helwinga. A że wszystkie dzieci są nasze, WSSK  został wsparte  przez samorząd gminny i jego instytucje.   W wielogodzinnym programie działo się wiele na scenie, na boisku do piłki nożnej, do piłki siatkowej ale i w każdym wolnym miejscu. Z kronikarskiego obowiązku wymieńmy tylko:

Na scenie wystąpiły:

grupy taneczne z Klubu 11 MPA- TIK TAK, LUZIK, MINIATURKA, TRZY CZWARTE I MINI DANCE

grupy taneczne z WCK- SŁONECZKA,  AMIR, DAYTAN

wokaliści ze studia wokalnego WCK

zespół wokalny z GCK Giżycko

prywatna szkoła tańca  A. Pietruczenki z Czerniachowska

zespół WHISPERS z Ełku

W ramach promocji  marki FIT CITY WĘGORZEWO  (zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z Ewą Godlewską, ambasadorką marki)

pokaz zumby

pokaz jogi

stoiska promocyjne sołectwa Klimki i Stowarzyszenia Otoczaki  (promocja zdrowej żywności)

Na obiektach sportowych królowali  pracownicy OSIRU, którzy zorganizowali:

turniej piłki nożnej skrzatów

turniej piłki nożnej żaków

turniej piłki plażowej

Wokół sceny królowała firma INNY ŚWIAT z Białegostoku, która oferowała:

zjeżdżalnię

fotobudke

tatuaże świecące

konkursy i zabawy prowadzone przez doświadczonych animatorów

11 MPA, wystawił  kilka stoisk:

promocyjne z debiutującą  na takiej imprezie maskotką  pułku – KORMORANEM

pokaz sprzętu strzeleckiego i indywidualnego wyposażenia żołnierza

nauka celowania na urządzeniu CYKLOP

pokaz sprzętu sanitarnego

degustacja wojskowej grochówki

Dodatkowo   na Festynie pokazała się też ze  swoim stoiskiem LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Festyn  nie mógłby się odbyć  bez wsparcia  wielu firm i instytucji, które  współpracują z WSSK Węgorapa ;

SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie  i pani dyrektor Agnieszka Szałko,. Szpital wsprał  w zabezpieczeniu pobytu 50  osobowej grupy z Czerniachowska.

PSS SPOŁEM – przekazał ciastka, słodycze i pieczywo dla uczestników festynu

Pani Krystyna NARBUTOWICZ – przekazała dla występujących dzieci pyszne ciasta

GS SCH Węgorzewa – przekazali napoje dla występujących dzieci

 

 1. 10 sierpnia 2019 r. odbyła się  druga edycja Beach Party Węgorzewo. Na scenie wstąpiły  największe gwiazdy polskiej muzyki EDM: Dj Łojo, Raveboiz,  Legius, Mariodeejay,  DNF, Skytech,  Adam De Great,  Dj Kuba & Neitan,  Diabllo aka Coorby & Emdi,  Driver a wśród nich węgorzewianin i inicjator festiwalu   – Mateusz Polakowski  – DJ MATT5KI. W ramach imprezy odbył  się także ogólnopolski konkurs na najlepszego DJ-a. Laureatem  został Igor PATRAŚ – DJ EXATION   z Warszawy. Drugim finalistą  był Damian PŁOŃSKI –  DJ KOSTEK  z Dolnego Śląska. Do konkursu zgłosiło  się 75  DJ z całej Polski. Beach Party Węgorzewo 2019 to promocja zjawiskowego miejsca na mapie turystycznej Mazur, gdzie naturalne, dziewicze otoczenie przyrodnicze stanowiło   tło  dla przeprowadzonej z niezwykłą starannością  Plaża Mamry, to współczesna wizytówka i atrakcja turystyczna Gminy Węgorzewo, która od dwu lat  stała   się obowiązkowym punktem na mapie wydarzeń na Mazurach. Impreza zyskała wsparcie mediów zajmujących się muzyką klubową oraz rodzimych przedsiębiorców.  Każdy, kto znalazł  się na Plaży Mamry w dniu 10 sierpnia, poczuł , co znaczy mazurska adrenalina. Wakeboard,  banan wodny, flyboard, extremalne rejsy szybką łodzią motorową – to tylko część atrakcji, z jakimi zetknęli się uczestnicy imprezy.  Na Beach Party Węgorzewo 2019 zawitały ekipy Telewizji Polsat i Radia Eska. Muzyka klubowa to także efekty pirotechniczne, efekty świetlne i urokliwe tancerki na scenie  –  to wszystko czekało  na prawie dwutysięczną widownię.

Organizatorem   Beach Party Węgorzewo  było WSSK Węgorapa.

Beach Party Węgorzewo  zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje , Gminę WĘGORZEWO oraz Powiat Węgorzewski.

Sponsor główny:  firma budowlana STB KONCEPT z Wołomina,  generalny wykonawcą obiektów komercyjnych w całej Polsce.

Patronem medialnym wydarzenia był Kurier Podlaski i Gazeta Współczesna.

 

 1. Jubileuszowy XXV Mityng Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich odbył się  20  października 2019 r. w  Klubie 11 MPA. Przy stołach zasiadło 84 brydżystów, zawodników  i zawodniczek  znanych w środowisku brydżowym z prezesem WMOZBS, panem Janem ROGOWSKIM na czele. Jest to największa węgorzewska impreza brydżowa, której Organizatorem   było WSSK Węgorapa.  Nad prawidłowym przebiegiem zawodów brydżowych czuwał sędzia Arkadiusz CWIRKO.

Po rozegraniu   czterech sesji klasyfikacja Mityngu przedstawiała się następująco:

Krzysztof Michalczyk – Jan Romot – 60,99 %

Dariusz Kozłowski – Henryk Łakomski – 59,52 %

Wiesław Pietrzak – Zenon Wawer – 59,38 %

Andrzej Fronczak – Jan Stańczak – 58,38 %

Zdzisław Godlewski – Andrzej Czumaj – 57,88 %

Grzegorz Deptuła – Marcin Bartoszewski – 57,22 %

Najlepsza para mieszana – Lucyna Krutelewicz – Zdzisław Cimaszkiewicz

Najlepszy Węgorzewianin – Zenon Wawer – Wiesław Pietrzak

W ramach Mityngu był rozgrywany turniej o Memoriał Eugeniusza Haśki.

Puchary ufundowane przez rodzinę zmarłego niedawno nestora węgorzewskich brydżystów zdobyła para  Zenon Wawer – Wiesław Pietrzak.

W ramach Mityngu były rozgrywane I Mistrzostwa 16 PDZ w Brydżu Sportowym.  Kolejność w tej kategorii  była następująca:

Płk rez. Wiesłąw Pietrzak – Zenon Wawer  (11 MPA)

Ppłk  rez. Aleksander iwaniuk – Piotr Rzeszot (11 MPA)

Robert Grad – Jan Chodkiewicz – (9BBKP Braniewo)

Sukces  organizacyjny i sportowy XXV Mityngu Brydża Sportowego o BWWJM nie byłby możliwy, bez wsparcia  wielu instytucji i firm.

Mityng został wsparty  przez Samorząd Powiatu Węgorzewskiego finansowo tj. puchary dla najlepszych zawodników   oraz  rzeczowo  (   gadżetów promocyjnych).

Miting brydża sportowego wsparła również finansowo Gmina Węgorzewo i ZUK Sp.z o.o. w Węgorzewie  a Burmistrz Węgorzewa, pan Krzysztof Kołaszewski   zaszczycił swoja obecnością ceremonie otwarcia i zamknięcia.

Fundatorami nagród byli:, Lagardere Travel Retail  sp. z o.o.,  właściciel Dworku Króla Stanisława w Stawkach,  Topiko Czarter,  Aeroklub Krainy Jezior, SOLID SECURITY Sp.z o.o., Hotel Stara Kużnia Ogonki, Hotel Ognisty Ptak,  GS SCh Węgorzewo, Księgarnia „Książka Papier Nożyce”,  Karczma H.i.K Grąziewicz, Marek Wasiak, Ciepłownie Miejskie, OSM Giżycko, Wojciech Wojciul,  AGD Gosposia, Zenon Wawer, Roman Chodań.

 1. W piątek 8 listopada 2019 r. WSSK WĘGORAPA było organizatorem cyklicznych zawodów sprawnościowo – obronnych dla młodzieży szkół podstawowych i klas mundurowych szkół średnich, połączonych z konkursem wiedzy w 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Wsparcia finansowego organizatorom udzieliło Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz Gmina Węgorzewo. Wsparcia organizacyjnego ZSO w Węgorzewie, które było gospodarzem pierwszej konkurencji – testu historycznego Celem zawodów było uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości oraz stworzenie warunków do zdrowej rywalizacji w różnych dyscyplinach dla młodzieży, szczególnie klas o profilu mundurowym. Na starcie zawodów stanęła rekordowa liczba drużyn– dwadzieścia 3-osobowych z powiatów węgorzewskiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego i oleckiego. Mimo zimna, atmosfera zawodów była do samego końca budująca. Zawody rozpoczęły się zbiórką na terenie liceum w Węgorzewie. Zawody otworzyli: burmistrz Węgorzewa p. Krzysztof Kołaszewski, wicestarosta p. Mariusz Fatyga oraz w imieniu Dowódcy 11MPA – szef Sekcji Wychowawczej oraz kierownik Klubu 11 MPA, p. Aleksander Iwaniuk, który przypomniał zasady regulaminowe turnieju. Pierwszą konkurencją był test wiedzy z historii, który został oceniony przez połączoną komisję z ZSO i Klubu 11 MPA. Kolejne konkurencje odbywały się już na terenie placu ćwiczeń węgorzewskiej jednostki wojskowej. Strzelanie z kbks i rzut granatem (do celu) poprowadziła ekipa z 2 das. Ostatnią konkurencją zwodów był bieg na orientację. Trasa przygotowana przez Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej i żołnierzy z 1 das wbrew początkowym obawom okazała się „przyjazna” – drużyny znajdywały wszystkie punkty rozrzucone wokół terenów byłego WDW i mieściły się w większości przypadków w limicie czasowym. W wyniku przeprowadzonych zawodów kolejność przedstawiała się następująco:  ZSZ Gołdap 1 – 56,5 pkt. (Wiktoria Rykaczewska, Rafał Popławski, Kacper Matusiewicz) 2. ZSO Węgorzewo 1 – 55,5 pkt. (Paulina Wakszyńska, Kacper Dujnowski, Jan Ruła) 3. SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie 2 – 55,5 pkt. (Magda Banasiewicz, Antoni Kukier,  Michał Kijewski) 4. ZSO Węgorzewo 2 – 54,5 pkt. (Patryk Milinkiewicz, Aleksandra Niemotko, Patryk Ozimek) 5. Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie – 53,5 pkt. (Wiktoria Dzirba Konrad Gola Krystian Andruszewicz) 6. SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie 1 – 51,5pkt. (Hubert Walnicki , Wiktor Herbaczewski, Weronika Piaścik

 

NAGRODY INDYWIDUALNE

 

TEST WIEDZY: (MAX 60 PKT)

 

I MIEJSCE – WOJCIECH DROZD – SP 2 WĘGORZEWO – 23,5 PKT

 

I MIEJSCE – FILIP JÓZEFOWICZ – SP 2 WĘGORZEWO – 23,5 PKT

 

III MIEJSCE – RADOSŁAW PASTUSZYŃSKI – SP im. Michała Kajki w Grabowie STRZELANIE:

 

I MIEJSCE – MATEUSZ WAWRYSZKO – ZSO WĘGORZEWO – 50 PK

 

II MIEJSCE – SEBASTIAN LUTECKI – ZSZ GOŁDAP – 49 PKT

 

Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe a także gadżety promocyjne węgorzewskich samorządów. Nagrody wręczał Dowódca 11 MPA, pan ppłk Arkadiusz ROŻNOWSKI. Nie zabrakło też tradycyjnej wojskowej grochówki na zakończenie zmagań. Nad całością zawodów czuwała ekipa sędziowska z Klubu 11 MPA (Anna Polonis, Marek Mudryj, Grażyna Wojtkiw).

 

 

 1. Ponadto, WSSK WĘGORAPA było organizatorem lub współorganizatorem:

– cyklicznych turniejów brydżowych (każdy piątek) – każdy turniej gromadził ok. 30  uczestników.

– prowadziło drużynę brydżową w I lidze pod nazwą CWKS Vęgoria.

– zorganizowało 6 podróży wojskowo – historycznych