Nazwa:  Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa

Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7

Data wpisu do KRS, numer KRS

Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r. KRS 0000581963

Dane dotyczące członków

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa  jest organizacją pozarządową powstałą w 2015 roku w oparciu i inicjatywy osób współpracujących i działających przy Klubie Wojskowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  w Węgorzewie.  Stowarzyszenie liczy 37 członków.

Zgodnie z paragrafem 6 statutu celem Stowarzyszenia jest:

– wspieranie i rozwój  działalności kulturalnej w środowisku wojskowym.

– wspieranie i rozwój aktywności społecznej w środowisku wojskowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, ekologicznej.

– dbałość o pozytywny wizerunek 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  i jego poprzedników w środowisku  żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej.

– pielęgnowanie i  popularyzowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.

– promowanie  prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych  i wychowawczych  wartości sportu i turystyki.

– promowanie aktywnych form uczestnictwa  w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.

– promocja obronności i regionu.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

– organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych, konferencji naukowych.

– prowadzenie działalności wydawniczej.

– prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo— rekreacyjnym i kulturalnym.

– kultywowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– udzielanie pomocy byłym żołnierzom,   żołnierzom pozostającym w służbie czynnej  oraz pracownikom wojska  w różnych formach.

– współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

– współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami akademickimi.

– występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem dowództwa 11 Mazurskiego Pułku Artylerii   oraz władz wojskowych i administracyjnych.

– organizację  zawodów  sportowych.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

– opłaty wpisowe i składki członkowskie,

– dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, w  tym  odsetki  od środków  Stowarzyszenia            na rachunku  bankowym.

– dotacje,

– darowizny, zapisy i spadki,

– wpływy z działalności statutowej – prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

– organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych.

– prowadzenie działalności wydawniczej.

– prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.

– organizacja zawodów sportowych

– wpływy z działalności statutowej – prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:

W 2021  roku WSSK WĘGORAPA zorganizowało i przeprowadziło następujące zadania:

 1. XVII RODZINNY SPŁYW KAJAKOWOWY 11 MPA ŁYNA 2021 (5 06 2021)

Wiosenne rodzinne  spływy kajakowe od kilkunastu już lat organizowane przez Klub 11 MPA  i WSSK Węgorapa  to trwały element  oferty  klubu dla środowiska. Tym razem  48 osób  – uczestników XVII  Rodzinnego Spływu Kajakowego  11 MPA  za cel postawiło sobie w dniu  5 czerwca  br. zapoznanie  się z walorami  ŁYNY.   Po dwugodzinnej podróży grupa dojechała na linię  startu w miejscowości Ruś. Tam o g. 9 00 krótka odprawa, przypomnienie warunków bezpieczeństwa i wodowanie. Już po pierwszych kilkudziesięciu  metrach niespodzianka – powalone drzewa, konieczność, przenoski, pierwsze przymusowe sprawdzanie temperatury wody.  Dalej  już było spokojniej. Niezapomniane wrażenie pozostawił  na uczestnikach spływu  fragment trasy w granicach Olsztyna  – płynąć przez Stare Miasto, przy katedrze, przy Zamku to rzecz niezapomniana.  Za Olsztynem  Łyna okazała  się już rzeką  typowo nizinna, leniwie płynącą przez Warmię. Ciekawym elementem trasy było pokonywanie jazu w Olsztynie przy Moście Młyńskim czy też Elektrowni Łyna i tamtejszej tamy spiętrzającej wodę. A zakończenie spływu  po przepłynięciu prawie 30 km   tuż za elektrownią Brąswałd  miało też swoje tradycyjne elementy: wojskowy bigos i pasowanie   kajakowych nowicjuszy na członka kajakowej rodziny 11 MPA.

 • WSPÓLNE ŚPIEWANIE NAJPIEKNIESZYCH PIEŚNI WOJSKOWYCH (13 08 2021)

Ostatnim elementem wojewódzkich obchodów Święta Wojska Polskiego był popołudniowy koncert „Wspólne śpiewanie najpiękniejszych pieśni wojskowych” na popularnych ogrodach przy Klubie 11 MPA, których współorganizatorem było WSSK Węgorapa.  Zanim  jednak widzowie   zaczęli się wczuwać w klimat  piosenki wojskowej mogli obejrzeć  wystawę plenerową  „Ziemia Węgorzewska – bohaterowie nieodkryci, bohaterowie niezłomni”  (w br. powstała część I, w planach jest jej kontynuacja) oraz   poznać tajniki niektórych egzemplarzy sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu  jednostek  16 PDZ. Koncert w wykonaniu artystów z Klubu 11 MPA składał się z dwu części.
W pierwszej młodzi artyści  wprowadzili  widzów  w  klimat piosenki patriotycznej, wojskowej. Wystąpili: zespól Angel Voice (gościnnie z GOK Budry)  oraz   Igor Gajdasz, Gabrysia Gruca, mł. chor. Krzysztof Łupiński, szer. Paweł Cywilis, Szymon Kokocha oraz zespół Sonos Corde. W części drugiej  widzowie  zaśpiewali  kilkanaście piosenek z zespołem SONOS  CORDE, kończąc program  Pieśnią Reprezentacyjną WP.
Tradycją  naszego wspólnego śpiewania  stało się, że  koncert rozpoczął się  salutem armatnim  – ku czci żołnierza polskiego.  Lont odpalili najstarsi żołnierze  węgorzewskiego garnizonu – kpt. rez. Józef Daszczyński i kpt. rez. Edward Purkiewicz.
Koncert został  dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Węgorzewie oraz Gminę Węgorzewo.

 • Festyn Garnizonowy – Powitanie Lata (26 06 2021 )

W dniu 26 czerwca Węgorzewski Park Helwinga zamienił się w Park Rozrywki. Organizatorem   Festynu Garnizonowego,  przeprowadzonego tym razem pod hasłem ”przywitanie wakacji” imprezy było WSSK Węgorapa i  Klub 11 MPA. Imprezę rozpoczął   gospodarz imprezy – zastępca dowódcy 11 MPA, pan ppłk Krzysztof  Malankiewicz. Do organizacji imprezy zaangażowało się wiele węgorzewskich instytucji na czele z Urzędem  Miasta, OSIR Węgorzewo, Węgorzewskim Centrum Kultury. Już na samym początku imprezy  tłum uczestników oblegał dmuchane  zjeżdżalnie i stoiska przygotowane dla najmłodszych przez Inny Świat z Białegostoku .Stoiska promocyjne: 11 MPA ,WSS Parasol, SMB Kormoran  zawsze przyciągają tłumy dzieci jak również dorosłych . Stoiska zorganizowały pokazy sprzętu oraz konkursy strzeleckie – najlepsi otrzymali nagrody.Stoisko Wojskowej  Straży Pożarna nie sposób było nie zauważyć –   konkursy i  pokaz sprzętu skupił tłumy dzieci i rodziców a sygnał syreny na znak zwycięstwa w konkursach, słyszeli na pewno wszyscy uczestnicy festynu.Festyn to również rekreacja, którą zabezpieczał OSIR Węgorzewo, profesjonalnie przygotowany Turniej Drużyn Dziecięcych rocznik 2012-2014 oraz tory przeszkód  cieszyły się zainteresowaniem do końca imprezy.Pracowania Plastyczna Skiroławki na imprezie  pojawiła się po raz pierwszy ale renoma pani Romy Waszak sprawiła, że  namiot był oblegany przez tłumy.  Podobnie tez było ze stoiskiem   promocyjnym Gminy Węgorzewo  i Lokalnej Grupy Rybackiej WJM. Porad  prawnych na miejscu udzielali też pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy z Olsztyna.  Bardzo lubianą i oczekiwanym punktem programu były VII Mistrzostwa Węgorzewa w Puszczaniu Patyczków na Wodzie o puchar WSSK Węgorapa.16.00. rozpoczął się start na mostku w parku , 30 uczestników po ozdobieniu i zaznaczenie swojego patyczka śledziło dopłynięcie do mety , w konkurencji nie zabrakło emocji , rywalizacji i dobrej zabawy. Tu duże podziękowania dla wolontariuszy ze SP 1 i ich opiekunki, pani Bożeny Cudowskiej.Scena artystyczna to bogaty program taneczny i wokalny.  Blok taneczny w którym wystąpiły zespoły z Klubu 11 PA : Tik Tak, Luzik, Miniaturka, Trzy Czwarte, Mini Dance. WCK reprezentowane było przez grupę  najmłodszą –  Słoneczka i Daytan. Przed  tak liczną  widownia po raz pierwszy zadebiutowały mażoretki z grupy  Węgorzewskie Elfy. Liczna grupa prezentująca swoje umiejętności, to wokaliści z Klubu 11 PA i WCK. Dynamiczna muzyka wokalistów, barwne kostiumy tancerzy przyciągnęły tłumy  widzów. Gromkie brawa publiczności , to dowód na to iż występy były przygotowane na najwyższym poziomie.Całość poprowadziła Anna Polonis i Dariusz Wasilewski.

 • Artyleryjska Biesiada pod Gwiazdami. (3 09 2021)

Na zakończenie dwudniowego święta 11 Mazurskiego  Pułku Artylerii im gen. J. Bema  prawie 300 osób spotkało się na tradycyjnej artyleryjskiej „Biesiadzie pod gwiazdami” . I mimo chłodu to atmosfera aż do godziny 2 w nocy była gorąca. Bo też i okazja ku temu była zacna – 10 – lecie 11 MPA. Na uczestników biesiady, zorganizowanej i przygotowanej przez WSSK Węgorapa  i  Klub 11 MPA przy ogromnym wsparciu żołnierzy czekało wiele atrakcji. Jak zwykle, biesiadę rozpoczęło wspólne odśpiewanie na stojąco Pieśni Reprezentacyjnej WP i toast za pomyślność żołnierzy 11 MPA. A potem to już było tylko goręcej, dosłownie i w przenośni. Był więc pokaz taneczny Studio Vertigo z Białegostoku, pokaz tancerzy ognia z Dom Kultury w Gołdapi . Zaprezentowali się też wokaliści z Klubu – szer. Paweł Cywilis i Diletta Rossi . A do tańca zagrali nasi węgorzewscy DJ – Mateusz Polakowski i Paweł Łojko. W przerwach był też czas na uczczenie tych wszystkich, którzy w różny sposób przyczynili się do rozwoju pułku i jego poprzedników. Z jednej strony podziękowano całkiem licznej grupie byłych żołnierzy węgorzewskiego garnizonu, którzy tworzyli jego historię kilkadziesiąt lat temu. Podziękowano też tym dowódcom, o których można powiedzieć , parafrazując powiedzenie – że za takim dowódcą podwładni sznurem.

 • XXVII Mityng Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich zakończony. (24 10 2021)

Październik, to od kilkunastu już lat miesiąc,  gdy do Węgorzewa zjeżdżają  najlepsi brydżyści  z regionu, by walczyć  o trofea w ramach Mityngu  Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich  Jezior Mazurskich.  W dniu 24 października 2021 r. w  Klubie 11 MPA odbył się  kolejny, XXVII   Mityng (a tak swoją drogą, czy jest w Węgorzewie impreza z takimi tradycjami i nieprzerwanej ciągłości od początku lat 90-tych).  Przy stołach zasiadło 50  brydżystów, zawodników  i zawodniczek  znanych w środowisku brydżowym.  Jest to największa węgorzewska impreza brydżowa, której Organizatorem   był Klub 11 MPA i WSSK Węgorapa.  Nad prawidłowym przebiegiem zawodów brydżowych czuwał sędzia Arkadiusz CWIRKO.

Po rozegraniu   czterech sesji klasyfikacja Mityngu przedstawiała się następująco:        

 1. Zbigniew Krzepkowski – Edward Kończak (Zatoka Braniewo) – 58,85 %
 2. Mieczysław Maciążek – Henryk Łakomski (Vęgoria WCK Węgorzewo) 58,01 %
 3. Krzysztof Turnowicz – Tomasz Sinkiewicz (ETB Ełk) – 57,16 %
 4. Dariusz Kozłowski – Przemyław Bednarski – 56,82 %
 5. Zbigniew Rogowski – Roman KIerznowski (Łączność Olsztyn) – 56,46
 6. Ireneusz Jagielski – Janusz Wróblewski (Łączność Narie Morąg) – 55,26 %

Sukces  organizacyjny i sportowy XXVII  Mityngu Brydża Sportowego o BWWJM nie byłby możliwy, bez wsparcia  wielu instytucji i firm.Mityng został wsparty  przez Samorząd Powiatu Węgorzewskiego finansowo tj. puchary dla najlepszych zawodników   oraz  rzeczowo  (   gadżetów promocyjnych)  a wicestarosta  Mariusz Fatyga zaszczycił  zawody swoją obecnością.Mityng brydża sportowego wsparła również finansowo Gmina Węgorzewo.

 • XXV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Hrubieszów 2021(18-21 11 2021 )

Jedną  z najstarszych  imprez kulturalnych w Wojsku Polskim  jest Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP, który nieprzerwanie  od ponad ćwierć wieku odbywa się w Hrubieszowie, w tamtejszym 2 pułku rozpoznawczym. Hrubieszów, mimo że geograficznie odległy od Węgorzewa, zawsze był nam bliski z wielu względów. Być może fakt, że festiwal zawsze odbywał się w połowie listopada, a wiec, gdy wszystkie festiwale i przeglądy dawno przeszły do historii, był  dodatkową motywacją.  Na festiwalu występowali  z sukcesami  w latach minionych m.in. Ania Rybska, Gosia Janek, Mariusz Duda, szer. Krzysztof Łupiński  i wielu innych. Na tegoroczny, XXV Festiwal  pojechała silna ekipa na czele z zespołem SONOS CORDE (wyróżnienie na ostatniej edycji na żywo w 2019 r.). Reprezentację Klubu 11 MPA uzupełnili wokaliści: mł.chor. Krzysztof Łupiński,  szer. Paweł Cywilis, Szymon Kokocha – całą trojkę wsparł akompaniując na fortepianie  Krzysztof Bobel.  Całość wsparło finansowo  WSSK Węgorapa, które  opłaciło  instruktorów przygotowujących artystów do festiwalu. Wyjazd okazał się niezwykle skuteczny.  eprezentanci  węgorzewskiego Klubu Wojskowego decyzją jury dwukrotnie wystąpili w koncercie galowym a to wiązało się ze zdobyciem przez:

W kategorii wokaliści:

mł. chor. Krzysztof ŁUPIŃSKI – WYRÓŻNIENIE

w kategorii zespoły wokalne:

SONOS CORDE (wystąpił w składzie: Agnieszka Gruca, Dorota Kulpan,  Katarzyna Łoszczyk, Justyna Rodak, Marcin Piekutowski)  – II MIEJSCE

GRATULUJEMY

 • Podsumowanie sezonu brydżowego za 2020 i 2021 rok (30 12 2021)

30 grudnia 2021 r. w Klubie 11 Mazurski Pułk Artylerii im gen. J. Bema miało miejsce podsumowanie sezonu brydżowego za 2020 i 2021 rok, sezonu bardzo trudnego, gdy przez całe tygodnie brydżyści z powodów pandemicznych byli zmuszeni do grania on line.

Łącznie w Węgorzewie rozegrano:

W 2020 r.

– turniejów „piątkowych” – 20

– turniejów w ramach KMP – 3

– Turniej o Błękitną Wstęgę WJM – 1

– inne Turnieje (WOŚP, „kasztanka”) – 1

W 2021 r.

– turniejów „piątkowych” – 30

– turniejów w ramach KMP – 7

– Turniej o Błękitną Wstęgę WJM – 1

– inne Turnieje (WOŚP, „kasztanka”) – 2

W pierwszej części 28 zawodników i zawodniczek wzięło udział w Turnieju Przyjaciół. Następnie dokonano podsumowania dwu lat. W tej części udział wziął burmistrz Węgorzewa, pan Krzysztof Kołaszewski, który ufundował nagrody w kategorii open. W kategorii kobiet puchary ufundowała starosta węgorzewski, pani Marzenna Supranowicz.

A po części oficjalnej – co stało się już tradycją środowiska brydżowego w Węgorzewie – wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji.

Klasyfikacja generalna 2020 – 21 r.:

– kategoria open (sklasyfikowano 60 zawodników i zawodniczek)

2019 r. – 63 zawodników i zawodniczek

2018 r. – 60 zawodników i zawodniczek

2017 r. – 49 zawodników i zawodniczek

1 Wiesław Pietrzak 804

2 Zenon Wawer 798

3 Mirosław Grodzki 768

4 Józef Kamiński 733

5 Krzysztof Pękała 726

6 Mieczysław Lebiecki 663

7 Marian Grzyb 647

8 Marian Lemecha 635

9 Marek Słowikowski 585

10 Paweł Czacharowski 558

– kategoria kobiety

1 (12) Grażyna Ćwiek 496

2 (13) Krystyna Łąka 490

3 (19) Irena Sadurska 424

4 (24) Maria Piłat 356

5 (29) Cecylia Sienkiewicz 272

6 (30) Wiesława Nawojczyk 262

Do pełnego obrazu aktywności sekcji należy dodać jej aktywność w rozgrywkach centralnych. Vęgoria WCK Węgorzewo I uczestniczyła w rozgrywkach I Ligi zajmując na koniec rozgrywek 11 miejsce. Pierwsze dwa zjazdy sezonu 21/22 były udane, po 10 meczach zajmuje dobre 6 miejsce. Drużyna liczy 9 zawodników. Vęgoria WCK Węgorzewo II uczestniczyła w rozgrywkach III Ligi zajmując na koniec 2 miejsce. W wyniku rezygnacji jednej z drużyn, drużyny z 1 miejsca z udziału w rozgrywkach II Ligi to Vęgoria awansowała do II ligi. Po 10 meczach zajmuje 12 miejsce. Drużyna liczy 8 zawodników.

Brydżystów wspólfinasuje WSSK Węgorapa.

 • XIV Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym zakończone. (18-20 06 2021)

W dniach 18 – 20 czerwca  2021 r. 11 Mazurski Pułk Artylerii z Węgorzewa zorganizował XIV Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym – VI Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym.  Impreza jak zawsze zgromadziła liczne grono zawodników z całej wojskowej Polski. Do Węgorzewa zjechali spławikowcy z najodleglejszych garnizonów  – od Żagania, Wrocławia i Krosna Odrzańskiego. Liczna (9 drużyn) była też reprezentacja  16 PDZ.  Ale czego się nie robi by zrealizować swoje sportowe marzenia.  Łącznie na  zawody zgłosiło się 98 zawodników, nad Kanałem Mazurskim stanęło nieco mniej – 90.  Wiadomo, poligony, szkolenia, sprawy życiowe.        Zawody zostały przeprowadzone na Kanale Mazurskim w Węgorzewie, w dwu turach.  Zawody sędziował Sędzia Główny  pan  Waldemar LEWANDOWSKI, zastępca Tadeusz POTASIŃSKI,  których  wspomagali  sędziowie z węgorzewskiego koła PZW: Jan Tołodziecki, Leszek Boruczkowski i Adam Kozłowski.

WYNIKI:

 Klasyfikacja indywidualna – Mistrzostwa WP w Wędkarstwie Spławikowym

 1. Płk Igor PILS (Polsko Litewsko Ukraińska Brygada  w Lublinie)   LITPOLUKRBRIG – Puchar Inspektora szklenia DGRSZ – gen. dyw. Marka Sokołowskiego, ZŁOTY WĘGORZ
 2. St. chor. szt. Rez. Adam WIECZOREK (7  dywizjon lotniczy Nowy Glinnik) – Puchar Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa Kołaszewskiego , SREBRNY WĘGORZ
 3. Mł. Chor. Sławomir MATELSKI  (4 RBLOG WROCŁAW – SKŁAD WĘDRZYN) – puchar Starosty Powiatu Węgorzewskiego Marzenny Supranowicz , BRĄZOWY WĘGORZ
 4. St. chor. szt. Grzegorz GRODEK (Polsko Litewsko Ukraińska Brygada  w Lublinie)
 5. ST. SZER. Krzysztof SZYMSKI ( 20 BBZ Bartoszyce)
 6. Plut. Marcin CHALECKI (17 WBZ Międzyrzec )
 7. St. szer. Mariusz SZULCZYK  (7  dywizjon lotniczy Nowy Glinnik)
 8. Szer. Łukasz PISOWACKI (11 MPA Węgorzewo)

Miejsca 1-6 – nagrody rzeczowe i finansowe

 Klasyfikacja drużynowa – Mistrzostwa WP w Wędkarstwie Spławikowym

 1. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana  Międzyrzec  (mł. Chor. Sławomir MATELSKI, plut. Marcin CHALECKI, st. szer. Piotr KOPOROWSKI) – Puchar Inspektora szklenia DGRSZ – gen. dyw. Marka SOKOŁOWSKIEGO
 1. LITPOLUKRBIG Lublin  (płk Igor PILS, st. chor. szt. Grzegorz GRODEK, mjr Stanisław MAJOWSKI) – puchar Starosty Powiatu Węgorzewskiego Marzanny SUPRANOWICZ
 2. 7 dywizjon Lotniczy Nowy Glinnik (St. chor. szt. Rez. Adam WIECZOREK, St. szer. Mariusz SZULCZYK , st. szer. Krzysztof STASZCZYK) –  Puchar Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa KOŁASZEWSKIEGO
 3. 11 Mazurski Pułk Artylerii Węgorzewo 1 (szer. Łukasz PISOWACKI, szer. Dariusz BIEDRZYCKI, szer. Sebastian BOJSICKI)
 4. 11 Mazurski Pułk Artylerii Węgorzewo 2  ( szer. Radosław PLAŻUK, kpr. Mariusz BANACH, st. szer. Adam WIELGOSZ)
 5. 2 OREL Przasnysz  (chor. Adam KRYSZCZAK, kpt. Piotr STOMPOR, szer. Artur URBANOWSKI)

               Gośćmi zawodów byli m.in. pan Krzysztof KOŁASZEWSKI   –  Burmistrz Węgorzewa,  p. Mariusz FATYGA – wicestarosta węgorzewski.  Honory  gospodarza    w dniu otwarcia pełnił ppłk Krzysztof MALANKIEWICZ (zawodnicy  byli pod wrażeniem oprawy wojskowej w czasie ceremonii otwarcia) , w ceremonii zamknięcia   gospodarzem był ppłk Robert SZUMSKI,  reprezentujący Dowódcę 11 MPA, pana płk Mariusza MAJERSKIEGO.  

              Organizatorem zawodów był 11 Mazurski Pułk Artylerii w Węgorzewie i Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa. Patronat nad XIV Mistrzostwami WP objęły: Telewizja Olsztyn, Radio Olsztyn. Impreza została dofinansowana przez:

 WFOŚiGW w Olsztynie,

 Urząd Marszałkowski,

Gmina Węgorzewo

 Starostwo Powiatowe