Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zadania „Zielona aktywność. Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych”. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu dwóch działań: „Zielony Kanał Mazurski” oraz „Zielony stolik”.
Zadanie „Zielony Kanał Mazurski” będzie polegało na zorganizowaniu w dniach 20-22 maja na terenie Kanału Mazurskiego XV Mistrzostw Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym. Zakładamy, że w mistrzostwach weźmie udział do 100 zawodników. Zawody dla dorosłych odbędą się w II turach, w dwóch głównych kategoriach indywidualnej i drużynowej, w przygotowanych i wydzielonych sektorach. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami sportu wędkarskiego na specjalnie do tego przygotowanym łowisku na Kanale Mazurskim. Będą sędziowane przez licencjonowanych sędziów z PZW. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zorganizowane także pokazowe łowienie w wykonaniu najlepszych wędkarzy, zajęcia edukacyjne plenerowe dla dzieci i młodzieży z wędkarskiego koła oraz zawody dla dzieci. W zawodach dziecięcych przewidujemy udział do 15 osób. Edukatorzy przekażą dzieciom i młodzieży wiedzę o ekosystemie Kanału Mazurskiego. Szczególne miejsce w tych zajęciach będą zajmowały tematy związane z rybami, które żerują w tej wodzie: charakterystyka rybostanu, gatunki, zachowanie się ryb w różnych warunkach, zagrożenia dla ryb wynikające w działalności człowieka. W zajęciach położony zostanie też nacisk na pokazanie roli sportu wędkarskiego w utrzymywaniu rybostanu. Zajęcia dla dzieci (2 spotkania po 2h) będą podzielone na kilka bloków tematycznych i będą obejmowały następujące zagadnienia:
1) Techniki łowienia, rybołówstwo a wędkarstwo sportowe, ochrona gatunku.
2) Etyka sportowa w wędkarstwie spławikowym – zachowanie się nad wodą.
3) Ryby – gatunki i siedliska, ze szczególnym uwzględnieniem Kanału Mazurskiego.
Ponadto w ramach prowadzonych zajęć poruszona zostanie także kwestia ochrony przyrody, m.in.
ochrona zasobów wodnych w Polsce, a także zajęcia praktyczne:
1) Zapoznanie ze sprzętem i wiadomości ogólne.
2) Wiązanie przynęt.
Zadanie „Zielony stolik” będzie polegało na przeprowadzeniu całego szeregu działań – zajęcia dla początkujących organizatorów turniejów brydżowych, turnieje pokazowe, a zakończy się udziałem w ogólnopolskim turnieju „O Podkowę Kasztanki Marszałka”. Zajęcia dla brydżystów będą prowadzone wśród zgłoszonych chętnych w Węgorzewie, dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Chcemy także bardziej uaktywnić grupy brydżowe w miastach sąsiadujących – w Giżycku i Bartoszycach. W związku z tym, w porozumieniu z działającymi tam sekcjami brydżowymi, grupy z Węgorzewa będą uczestniczyły także w zajęciach organizowanych w tych miastach, w celu wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności. Grupy te zaprosimy także do udziału w zajęciach organizowanych w Węgorzewie. Finałem tych zajęć i spotkań będzie udział w organizowanym przez wnioskodawcę turnieju brydżowym „O Podkowę Kasztanki Marszałka”, który odbędzie się w dniu 11.11.2022 r w Węgorzewie, a jego uczestnicy oprócz klasyfikacji wewnętrznej będą też uczestniczyć we wspólnej klasyfikacji ogólnopolskiej. Udział w turnieju wezmą zakwalifikowani wcześniej uczestnicy z całej Polski, przewidujemy udział ok. 60 osób.