SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE   Z DZIAŁALNOŚCI WSSK WĘGORAPA ZA 2021 R.

Nazwa:  Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa

Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7

Data wpisu do KRS, numer KRS

Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu  30  grudnia 2015 r. KRS 0000581963

Dane dotyczące członków

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa  jest organizacją pozarządową powstałą w 2015 roku w oparciu i inicjatywy osób współpracujących i działających przy Klubie Wojskowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  w Węgorzewie.  Stowarzyszenie liczy 37 członków.

Zgodnie z paragrafem 6 statutu celem Stowarzyszenia jest:

– wspieranie i rozwój  działalności kulturalnej w środowisku wojskowym.

– wspieranie i rozwój aktywności społecznej w środowisku wojskowym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, ekologicznej.

– dbałość o pozytywny wizerunek 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  i jego poprzedników w środowisku  żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej.

– pielęgnowanie i  popularyzowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.

– promowanie  prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych  i wychowawczych  wartości sportu i turystyki.

– promowanie aktywnych form uczestnictwa  w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.

– promocja obronności i regionu.

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

– organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych, konferencji naukowych.

– prowadzenie działalności wydawniczej.

– prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo— rekreacyjnym i kulturalnym.

– kultywowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

– udzielanie pomocy byłym żołnierzom,   żołnierzom pozostającym w służbie czynnej  oraz pracownikom wojska  w różnych formach.

– współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

– współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami akademickimi.

– występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem dowództwa 11 Mazurskiego Pułku Artylerii   oraz władz wojskowych i administracyjnych.

– organizację  zawodów  sportowych.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

– opłaty wpisowe i składki członkowskie,

– dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, w  tym  odsetki  od środków  Stowarzyszenia            na rachunku  bankowym.

– dotacje,

– darowizny, zapisy i spadki,

– wpływy z działalności statutowej – prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

– organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno – naukowych.

– prowadzenie działalności wydawniczej.

– prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym.

– organizacja zawodów sportowych

– wpływy z działalności statutowej – prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego:

W 2022  roku WSSK WĘGORAPA zorganizowało i przeprowadziło następujące zadania:

  1. INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA 16 POMORSKIEJ DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ  W SZACHACH ON LINE

W dniu 20 marca 2022  r. WSSK Węgorapa we współpracy z Klubem 11 MPA i Klubem Dowództwa 16 PDZ zorganizował  Mistrzostwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w szachach.  To już druga edycja imprezy w wersji on – line. Na starcie zawodów  prowadzonych  pod czujnym okiem sędziego, pana Pawła Orłowskiego, stanęły reprezentacje większości  jednostek    dywizji oraz  jednostek, które razem z dywizyjnymi jednostkami rywalizacją w sporcie. Przy wirtualnych  szachownicach zasiadło 21   szachistów, w tym  zgodnie z regulaminem zawodów 2 byłych żołnierzy zawodowych. Niestety, z przyczyn służbowych wielu szachistów nie mogło wziąć udziału w tym turnieju.   Turniej  został przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.  W wyniku przeprowadzonym zawodów klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

KATEGORIA INDYWIDULANA

ppor. PIETRUSZEWSKI Marcin  –  9 pkt.  14 pułk  przeciwpancerny Suwałki

ppłk SKINDZIER Saturnin  –   8  pkt.     15 Giżycka Brygada Zmechanizowana Giżycko

kpr. JANUSZEWICZ Kamil –  7 pkt. 9 batalion dowodzenia Olsztyn

ppor. KORZENIEWSKI Arkadiusz – 6 pkt. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana Giżycko

szer. MRÓZ Michał – 4,5 pkt. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana Giżycko

ppłk rez. MRÓZ Tadeusz   4,5 pkt. – 11 Mazurski Pułk Artylerii  Węgorzewo

st. szer. KUMOR Andrzej – 4,5 pkt. – 11 Mazurski Pułk Artylerii  Węgorzewo

kpr. FURSEWICZ Arkadiusz – 4 pkt. – 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana Giżycko

st. szer. MIODUSZEWSKI Tomasz – 4 pkt. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana Giżycko

st. szer. CHODOROWSKI Mateusz  9 pułk rozpoznawczy Lidzbark Warmiński

  KATEGORIA DRUŻYNOWA

1.      15 Giżycka Brygada Zmechanizowana Giżycko  18,5 pkt.

ppłk SKINDZIER Saturnin   8 pkt.

ppor. KORZENIEWSKI Arkadiusz 6 pkt.

szer. MRÓZ Michał – 4,5 pkt.

2.      11 Mazurski Pułk Artylerii  Węgorzewo  – 13 pkt.

ppłk rez. MRÓZ Tadeusz   4,5  pkt.

st. szer. KUMOR Andrzej 4,5 pkt.

por. Michał Radziszewski – 4 pkt.

3.      9 pułk rozpoznawczy Lidzbark Warmiński  8 pkt.  

st. szer. CHODOROWSKI Mateusz  4 pkt.

st. szer. BIENIASZEWSKI Krzysztof  4 pkt.

  • XV Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie

W dniach20- 22 maja 2022 r. WSSK Węgorapa oraz 11 Mazurski Pułk Artylerii z Węgorzewa zorganizował XV Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym –VII Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym. Impreza jak zawsze zgromadziła liczne grono zawodników z całej wojskowej Polski. Do Węgorzewa zjechali spławikowcy z najodleglejszych garnizonów. Liczna była też reprezentacja 16 PDZ. Ale czego się nie robi by zrealizować swoje sportowe marzenia. Łącznie na zawody zgłosiło się w pierwszym terminie ponad 100 zawodników, nad Kanałem Mazurskim stanęło nieco mniej – 81. Obowiązki służbowe wynikające z zadań realizowanych przez nasze Wojsko Polskie w chwili obecnej spowodowały, że nie dojechały drużyny m.in. Niska, Powidza, Gliwic, Czerwińska, Tomaszowa Mazowieckiego.

Zawody zostały przeprowadzone na Kanale Mazurskim w Węgorzewie, w dwu turach. Zawody sędziował Sędzia Główny pan Waldemar LEWANDOWSKI, zastępca Tadeusz POTASIŃSKI, których wspomagali sędziowie z węgorzewskiego koła PZW: Jan Tołodziecki, Leszek Boruczkowski i Adam Kozłowski.

WYNIKI:

Klasyfikacja dodatkowa – Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym – indywidualnie

1. Chor. Adam KRYSZCZAK – 2 OREL Przasnysz

2. Szer. Łukasz LENKOWSKI – 9 BBKP Braniewo

3. Szer. Łukasz PISOWACKI – 11 MPA Węgorzewo

Zwycięzca otrzymał puchar ufundowany przez Dowódcę 16 PDZ gen. dyw. dr.Krzysztofa RADOMSKIEGO

Klasyfikacja dodatkowa – Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie Spławikowym – drużynowo

1. 2 OREL Przasnysz

2. 11 MPA

3. 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej

4. 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana

5. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego

6. 2 Pułk Inżynieryjny Inowrocław

Zwycięska drużyna otrzymała puchar ufundowany przez Dowódcę 16 PDZ gen. dyw. dr. Krzysztofa RADOMSKIEGO

Klasyfikacja indywidualna – Mistrzostwa WP w Wędkarstwie Spławikowym

1. Chor. Adam KRYSZCZAK – 2 OREL Przasnysz – Puchar I Zastępcy DG RSZ – gen. dyw. Marka Sokołowskiego, ZŁOTY WĘGORZ

2. Szer. Łukasz LENKOWSKI – 9 BBKP Braniewo Puchar Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa Kołaszewskiego , SREBRNY WĘGORZ

3. St. chor. szt. Rez. Adam WIECZOREK (7 dywizjon lotniczy Nowy Glinnik) – puchar Starosty Powiatu Węgorzewskiego Marzenny Supranowicz , BRĄZOWY WĘGORZ

4. Mł. Chor. Sławomir MATELSKI ( 4 RBLog Skład Wędrzyn)

5. Mł. chor. Tomasz WIRASZKA – 32 BLT Łask

6. Plut. Marcin CHALECKI (17 WBZ Międzyrzec)

7. Plut. Rober BUCZYŃSKI – 25 batalion logistyczny Tomaszów Mazowiecki

8. Szer. Łukasz PISOWACKI – 11 MPA Węgorzewo

9. St. szer. Marcin GOŹDZIK – 25 batalion logistyczny Tomaszów Mazowiecki

10. Mł. chor. rez. Aleksander KOWALCZYK – 32 BLT Łask

Miejsca 1-6 – nagrody rzeczowe i finansowe

Klasyfikacja drużynowa – Mistrzostwa WP w Wędkarstwie Spławikowym

1. 2 OREL Przasnysz (chor. Adam KRYSZCZAK, kpt. Piotr STOMPOR, szer. Artur URBANOWSKI) – Puchar Inspektora szklenia DGRSZ – gen. dyw. Marka SOKOŁOWSKIEGO

2. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzec (mł. Chor. Sławomir MATELSKI, plut. Marcin CHALECKI, st. szer. Piotr KOPOROWSKI) – puchar Starosty Powiatu Węgorzewskiego Marzanny SUPRANOWICZ

3. 25 BATALION LOGISTYCZNY Tomaszów Mazowiecki (Plut. Rober BUCZYŃSKI, St. szer. Marcin GOŹDZIK, st. szer. Marcin PANKOWSKI – Puchar Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa KOŁASZEWSKIEGO

4. 11 Mazurski Pułk Artylerii Węgorzewo 1 (szer. Łukasz PISOWACKI, szer. Dariusz BIEDRZYCKI, szer. Sebastian BOJSICKI)

5. 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo (szer. Łukasz LENKOWSKI, szer. Karol KONONOWICZ, plut. Paweł TOMCZAK)

6. 32 Brygada Lotnictwa Taktycznego ŁASK (Mł. chor. rez. Aleksander KOWALCZYK, Mł. chor. Tomasz WIRASZKA, st. chor. Arkadiusz NOWAK)

Gośćmi zawodów byli m.in. pan Krzysztof KOŁASZEWSKI – Burmistrz Węgorzewa i p. Adam WOJNOWSKI PGR Suwałki. Honory gospodarza w dniu otwarcia i zamknięcia pełnił Szef Sztabu 11 MPA, ppłk Mateusz KUJAWSKI (zawodnicy byli pod wrażeniem oprawy wojskowej w czasie ceremonii otwarcia).

Organizatorem zawodów był 11 Mazurski Pułk Artylerii w Węgorzewie i Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa. Patronat nad XV Mistrzostwami WP objęły: Telewizja Olsztyn, Radio Olsztyn.

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zadania „Zielona aktywność. Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych”. Zadanie składa się z dwu działań: „Zielony Kanał Mazurski – zawody wędkarskie” oraz „Zielony stolik – turniej brydżowy”.

  • Festyn Garnizonowy w Parku Helwinga.

W dniu 19. czerwca odbył się Festyn Garnizonowy w Parku Helwinga. Organizatorem imprezy był 11 Mazurki Pułk Artylerii, Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa oraz Gmina Węgorzewo.

Teren Parku Helwinga o godz. 13.00. wypełnił się uczestnikami i uczestniczkami Festynu, w szczególności dzieci z rodzicami, na których czekało wiele atrakcji.

Wśród licznych stanowisk promocyjnych; LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, Państwowa Straż Pożarna , Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie, Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej Wendrusz, SMB Kormoran, UKS Spartakus oraz stoisko promocyjne Gminy Węgorzewo – Fit City. Jednak największe oblężenie miały dmuchane zjeżdżalnie, bramki zręcznościowe oraz stoisko plastyczne, które przygotowali animatorzy Inny Świat Rodziny z Białegostoku.

Na boiskach trwały rozgrywki sportowe przygotowane przez OSiR w Węgorzewie- ten rodzaj konkurencji i rywalizacji cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Punktem Głównym była scena, na której zaprezentowało się ponad stu artystów; tancerzy oraz wokalistów z Klubu 11 MPA oraz Węgorzewskiego Centrum Kultury, gościnnie wystąpiła również grupa wokalna i taneczna z Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach.

Impreza została dofinansowana przez Gminę Węgorzewo oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

  • WARSZTATY WOKALNE

WSSK Węgorapa była organizatorem warsztatów wokalnych pod kierownictwem p. Beaty Stasiak z Klubu DO RSZ. Udział wzięli wokaliści i zespoły z klubów wojskowych Węgorzewa, Giżycka, Gołdapi oraz z Domu Kultury Budry.

szer. Natalia Niedźwiecka, szer. Maja Sawicka, mł.chor. Krzysztof Łupiński, szer. Mariusz Górski, grupa Sonos Corde – wszyscy Klub 11 MPA

Agnieszka i Krzysztof Pruszyńscy – Klub 15 pplot Gołdap,

Magdalena Gosztkowska – Klub 15 GBZ z Giżycka

oraz Angel Voice z Gok Budry.

Sonos Corde i goście czyli podsumowanie warsztatów wokalnych zorganizowanych w Klubie 11 Mazurski Pułk Artylerii im gen. J. Bema dzięki życzliwości i wsparciu Klub Dorsz . Koncert rozpoczął trzeci dzień Dni Węgorzewa. Cały koncert przygotowała i wyreżyserowała p. Beata Beti Stasiak .

  • MAMRY FESTIVAL 2023

Gdy nad ranem 31 lipca br. , występem Matt5kiego, pomysłodawcy festiwalu nad Mamrami,  zakończyła się trzecia edycja węgorzewskiej imprezy,  która  od tej edycji przybrała nazwę Mamry Festival, wielu jego uczestników zadawało sobie pytanie – w którą stronę pójdzie węgorzewski festiwal.  Czy  w przyszłości  będzie to wydarzenie muzyczne o jednorodnym EDM –skim wydźwięku, czy też organizatorzy  będą poszukiwać swego miejsca na muzycznej mapie Polski,  umiejętnie mieszając gatunki i style. Bo już tegoroczna edycja zapowiadała, że dawne Beach Party to już historia. EDM dominowało przede wszystkim jeśli chodzi o konkurs DJ-ów. Wielostopniowe eliminacje, ponad stu DJ-ów w preeliminacjach, finały w studiu Xoni on Air a na koniec pełna mobilizacja w internetowym głosowaniu,  to niewątpliwy wyznacznik Mamry Festival i sukces organizatorów.  Całe wydarzenie na węgorzewskiej plaży otworzył dzień wcześniej swym setem węgorzewski DJ – DJ Łojo. Na tegorocznej mieliśmy przyjemność usłyszeć na żywo koncerty takich gwiazd jak: bryska, Viki Gabor, Smolasty, KaeN, Kubańczyk czy Wac Toja. Nocą publiczność przejmowali znani w klubowych kręgach Polski i Świata producenci tacy jak Gromee, Skytech, Emdi, Dj Kuba & Neitan, Fafaq czy Matys. Przed bramkami na festiwal w stronę plażowego piachu spragnieni wrażeń uczestnicy imprezy ustawiali się już przed godz. 17-nastą, a najwytrwalsi powroty zaczynali bladym świtem. Pogoda, ku uciesze wszystkich, dopisała, deszczowe chmury odganiała niezmordowana publika, a niezmienny widok na piękne jezioro Mamry zachwycił wielu turystów, także tych  na łódkach,  które cumowały przy molo w niedalekiej odległości od sceny, nie które zaś rzucały kotwicę na wysokości estrady na środku jeziora, by z oddali rozkoszować się dźwiękami płynącymi z estrady. Dla wielu z prawie dwóch tysięcy widzów było to pierwsze spotkanie z węgorzewską atrakcją turystyczną – Plażą Mamry. Powstały tysiące zdjęć, powstały tysiące wspomnień, które organizatorzy obiecali odtworzyć za rok.

Festiwal został objęty patronatem honorowym przez Burmistrza Węgorzewa, p. Krzysztofa Kołaszewskiego.

Mamry Festival został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gmina Węgorzewo

Powiat Węgorzewski

ORGANIZATOR: WSSK WĘGORAPA

WSPÓŁORGANIZATOR: Gmina Węgorzewo, Węgorzewskie Centrum Kultury, Klub 11 MPA

PARTNERZY: Solamen Sp. z o.o.  Browar Łomża, Żegluga Mazurska, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie  2020, Nestry,

PATRONI  MEDIALNI: TVP Olsztyn, Radio ESKA, Wirtualna Polska.

  • WSPÓLNE ŚPIEWANIE NAJPIĘKNIEJSZYCH PIEŚNI WOJSKOWYCH

Tradycją  węgorzewskich obchodów święta Wojska Polskiego stały się   kameralne  koncerty na wojskowa nutę  organizowane od czterech lat przy Klubie 11 MPA.  Koncerty, pod  hasłem Wspólne śpiewanie  najpiękniejszych pieśni wojskowych    mają  za cel przybliżyć społeczeństwu tradycje   Wojska Polskiego, tradycje związane z piosenką żołnierską, która od stuleci zawsze towarzyszyła żołnierzowi   w jego codziennej służbie, na polu bitewnym i na placu ćwiczeń.  14 sierpnia 2022 r. na scenie przy Klubie  11 MPA do wspólnego śpiewania zapraszały zespoły:  Sonos Corde, Angel Voice,  chóry Moderato  i Ojczyzna  oraz duet żołnierski szer. Maja Sawicka i szer. Natalia Niedźwiecka. A koncert rozpoczął  zespół Small Band z Giżyckiego Centrum Kultury, który   standardami jazzowymi pokazał  jak różna może być piosenka   towarzysząca żołnierzowi.  Koncertowi towarzyszyły   pokazy sprzętu wojskowego.

 Bezpośrednio przed koncertem „Wspólne śpiewanie najpiękniejszych pieśni wojskowych” (niedziela, 14.08 g. 15.00 ) nastąpiło otwarcie wystawy plenerowej „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”.

Głównym organizatorem wystawy jest Fundacja Dorastaj z Nami, która od blisko 12 lat udziela pomocy i wsparcia dzieciom i rodzinom poległych i zmarłych oraz ciężko poszkodowanych bohaterów: żołnierzy, strażaków, policjantów, ratowników górskich, a także pracowników ochrony zdrowia. Zorganizowanie i przygotowanie wystawy nie byłoby możliwe bez wsparcia Strategicznych Partnerów Wystawy – Orange, PKN Orlen, firmie Boeing, Fundacji BGK, Fundacji PKO – bez których nie powstałaby wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”. Wystawę będzie można będzie oglądać do 10 września na terenie Klub

Koncert  zakończyło wspólne odśpiewanie  Pieśni reprezentacyjnej WP.

Organizatorem koncertu był: 11 MPA. WSSK Węgorapa, WSŻWP

Impreza została dofinansowana przez: Starostwo Powiatowe  w Węgorzewie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Gminę Węgorzewo.

  • FREKWENCYJNY REKORD NA XXVIII MITYNGU BRYDŻA SPORTOWEGO O BWWJM

Październik, to od kilkunastu już lat miesiąc,  gdy do Węgorzewa zjeżdżają  najlepsi brydżyści  z regionu, by walczyć  o trofea w ramach Mityngu  Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich  Jezior Mazurskich.  W dniu 23 października 2022 r. w  Klubie 11 MPA odbył się  kolejny, XXVIII Mityng (a tak swoją drogą, czy jest w Węgorzewie impreza z takimi tradycjami i nieprzerwanej ciągłości od początku lat 90-tych).  Przy stołach zasiadło 90 brydżystów, zawodników  i zawodniczek  znanych w środowisku brydżowym  – frekwencyjny rekord  na przestrzeni ostatnich kilku lat. .  Jest to największa węgorzewska impreza brydżowa, której Organizatorem   był Klub 11 MPA i WSSK Węgorapa.  Nad prawidłowym przebiegiem zawodów brydżowych czuwał sędzia Arkadiusz CWIRKO.

Po rozegraniu czterech sesji klasyfikacja końcowa  Mityngu przedstawiała się następująco:       

Janusz Wróblewski – Andrzej Fonczak (GTB ANDRZEJKI Gdańsk) – 61.40%

Wiesław Pietrzak – Zenon Wawer (Vęgoria-2 WCK Węgorzewo) – 60.39%

Zdzisław Godlewski – Krzysztof Pękała (Vęgoria-2 WCK Węgorzewo) – 59.89%

Marcin Bartoszewski – Tomasz Kuś (OSiR Dworek Króla Stanisława Lidz. Warm.) – 59.66%

Dariusz Kozłowski – Radosław Kozłowski ( Vęgoria WCK Węgorzewo) – 59.58%

Jacek Trętowski – Dariusz Filipek (BSBS OKDAR Bartoszyce) – 59.07%

Najlepsza para węgorzewska I miejsce  –  Wiesław Pietrzak – Zenon Wawer

Najlepsza para węgorzewska II miejsce – Zdzisław Godlewski – Krzysztof Pękała

Najlepsza para węgorzewska III miejsce – Paweł Czacharowski – Marian Grzyb

Najlepsza para kobieca – Beata Dalkowska – Helena Ajduk 

Najlepsza para mix – Hanna Rohde – Krzysztof Rohde

W ramach Mityngu był rozgrywany turniej o Memoriał Eugeniusza Haśki. Puchary ufundowane przez WSSK Węgorapę  zdobyła para  Janusz Wróblewski – Andrzej Fonczak (GTB ANDRZEJKI Gdańsk).

Sukces  organizacyjny i sportowy XXVIII Mityngu Brydża Sportowego o BWWJM nie byłby możliwy, bez wsparcia  wielu instytucji i firm.

Puchary dla najlepszych zawodników  (I i II miejsce)  w tym roku ufundował Burmistrz Węgorzewa Pan Krzysztof Kołaszewski oraz Starosta Węgorzewski Pani Marzenna Supranowicz. – Mityng odbywał się pod  patronatem  fundatorów. Puchar za III miejsce ufundował Dowódca 11 MPA, płk Mariusz Majerski.

Fundatorami nagród  głównych byli:  Lagardere Travel Retail Polska, Stanisław Król – właściciel Dworku Króla Stanisława oraz firma SOLID  SECURITY.

Ponadto nagrody ufundowali:  Aeroklub Krainy Jezior, Topiko Czarter, Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, Madrus RTV AGD, Madar, OSM Giżycko, GS SCh Węgorzewo, Księgarnia „Książka Papier Nożyce”, Marek Wasiak, Zenon Wawer, Stanisław Siniuk oraz ZUOK Spytkowo.

W uroczystości otwarcia Mityngu uczestniczył ppłk Mateusz Kujawski, reprezentujący  dowódcę 11 MPA, gospodarza zawodów. Natomiast w zakończeniu uczestniczyła Pani Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski.

Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zadania „Zielona aktywność. Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych”. Zadanie  składa się z dwu  działań: „Zielony Kanał Mazurski” oraz „Zielony stolik”.

Zadanie “Zielony Kanał Mazurski” – zorganizowanie  w dniach 20-22 maja na terenie Kanału Mazurskiego XV Mistrzostw Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym.

 Zadanie „Zielony stolik” – zajęcia dla początkujących organizatorów turniejów brydżowych, turnieje pokazowe, ogólnopolski turnieju “O Podkowę Kasztanki Marszałka”.

  • TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO O PODKOWĘ KASZTANKI MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

W dniu 11  listopada 2022 r. WSSK Węgorapa była organizatorem dorocznego okolicznościowego Turnieju Brydża Sportowego o Podkowę Kasztanki Marszałka Piłsudskiego, organizowanego w Klubie 11 MPA już po raz czwarty dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Przypomnę historię tego turnieju. Po raz pierwszy turniej odbył się lokalnie w Krakowie na Oleandrach (nieprzypadkowo) w 2014 roku. Turniej zorganizował Zbigniew Sagan i on wymyślił jego nazwę, i termin rozgrywania turnieju. Swoim pomysłem podzielił się z krakowskim brydżystą Tytusem Bispingiem. Wtedy okazało się, że babcia Tytusa była pierwszą właścicielką Kasztanki (wtedy Fantazji). Klacz została podarowana później Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tytus Bisping objął Honorowy Patronat nad pierwszym turniejem i ufundował na nim nagrody. Pomysł takiego turnieju bardzo spodobał się nieżyjącemu już Janowi Blajdzie, który mocno propagował ideę rozgrywania go w całym kraju. W 2016 roku odbyła  się pierwsza ogólnopolska edycja za sprawą platformy Bridge Spider.

W tegorocznym turnieju udział wzięło 22 pary z Węgorzewa i Giżycka. Po rozegraniu  30 rozdań  kolejność turnieju przedstawia się następująco:

Krzysztof PĘKALA – Henryk ŁAKOMSKI

Paweł CZACHOROWSKI – Marian GRZYB

Mieczysław LEBIECKI – Marek SLOWIKOWSKI

Olgierd  JURGIELEWICZ – Roman CHODAŃ

Wiesław PIETRZAK (jednocześnie sędzia zawodów) – Zenon WAWER

Marian LEMECHA – Leszek GRZELAK

KATEGORIA DODATKOWA – MIKSTY

Bożena DIAKITE – Ryszard SZAŁKOWSKI

Wiesława NAWOJCZYK – Andrzej MICHALCZYK

Irena SADURSKA – Waldemar SADURSKI