Miło nam poinformować, że Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa działające przy  Klubie 1  Mazurskiej Brygady Artylerii otrzymało dofinansowanie z  Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na relazacje projektu „1 Mazurska Brygada Artylerii – reaktywacja”. W ramach projektu  wnioskodawca zrealizuje   grę terenową „Z tradycji Wojskowych  Garnizonu Węgorzewo”, konferencje popularno – naukową poświęconą  80- tej rocznicy powstania 1 WBAA i 30 – tej rocznicy powstania 1 MBA. Na zakończenie konferencji zostanie zorganizowany koncert – efekt warsztatów wokalnych.