Regulamin  XXIX   Mityngu Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich

 1. Organizatorem  turnieju   jest WSSK WĘGORAPA, Sekcja BS „VĘGORIA”  oraz Warmińsko-Mazurski Związek Brydża Sportowego
 2. Turniej zostanie rozegrany w dniu  21 października 2023 r. w Węgorzewie w Klubie          1 MBA, ul. Bema 7
 3. Ze względów organizacyjnych organizator ogranicza ilość par do 50.
 1. W Mityngu obowiązują przepisy PZBS.
 2. O wszelkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny – Arkadiusz ĆWIRKO .
 3. Kontakt do organizatora:  kontakt@wsskwegorapa.pl  (261 337 257)
 4. Rejestracja – tylko przez: https://ozbs.olsztyn.pl/rejestracja/?hasz=Sc8Ly1Ll8St3Tk8Ny9Na

Harmonogram

SOBOTA, 21 października 2023 r.

 1. 10:00 – uroczyste otwarcie Mityngu
 2. 10:15 – I sesja – V memoriał  im. Eugeniusza Haśki
 3. 11:45 – II sesja
 4. 13.15 – przerwa obiadowa
 5. 14.00 – III sesja
 6. 15.30 – IV sesja
 7. 17.30 – uroczyste zakończenie Mityngu

Wpisowe

 1. Niezrzeszeni uczestnicy:

M- 60,00 zł

K – 50,00 zł

 • Członkowie PZBS bez ulg

M – 50,00 zł

K  – 40,00 zł

 • Seniorzy (+65) i juniorzy ( do 21 roku życia) – 40,00 zł

Nagrody honorowe:

I miejsce – Puchar  Burmistrza Węgorzewa

II miejsce – Puchar Starosty Węgorzewskiego

III miejsce – Puchar Dowódcy 1 MBA

Nagrody główne/do wyboru:

Rodzaj nagród i pula zostaną podane w terminie późniejszym, lecz zwyczajowo będą do ostatniego miejsca!!!