1. Nazwa
  Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa
 2. Adres
  11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7
 3. Data wpisu do KRS, numer KRS
  Sąd rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 30 grudnia 2015 r. KRS 0000581963
 4. Dane dotyczące członków
  Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa jest organizacją
  pozarządową powstałą w 2015 roku w oparciu i inicjatywy osób współpracujących
  i działających przy Klubie Wojskowym 1 Brygady Artylerii w Węgorzewie.
  Stowarzyszenie liczy 20 członków.
 5. Zgodnie z paragrafem 6 statutu celem Stowarzyszenia jest:
 • wspieranie i rozwój działalności kulturalnej w środowisku wojskowym.
 • wspieranie i rozwój aktywności społecznej w środowisku wojskowym, ze
  szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, ekologicznej.
 • dbałość o pozytywny wizerunek 11 Mazurskiego Pułku Artylerii i jego poprzedników
  w środowisku żołnierzy i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej.
 • pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 • integracja środowisk kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji
  młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 • upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych
  wartości sportu i turystyki.
 • promowanie aktywnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, regionu,
  kraju.
 • promocja obronności i regionu.
 1. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:
 • organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno –
  naukowych, konferencji naukowych.
 • prowadzenie działalności wydawniczej.
 • prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo— rekreacyjnym i
  kulturalnym.
 • kultywowanie tradycji 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
 • udzielanie pomocy byłym żołnierzom, żołnierzom pozostającym w służbie czynnej
  oraz pracownikom wojska w różnych formach.
 • współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 • współpracę z placówkami oświatowymi i ośrodkami akademickimi.
 • występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem dowództwa 11 Mazurskiego
  Pułku Artylerii oraz władz wojskowych i administracyjnych.
 • organizację zawodów sportowych.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
  użytkowaniu Stowarzyszenia, w tym odsetki od środków Stowarzyszenia na
  rachunku bankowym.
 • dotacje,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • wpływy z działalności statutowej – prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
  publicznego:
 • organizowanie szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji i sesji popularno –
  naukowych.
 • prowadzenie działalności wydawniczej.
 • prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym i
  kulturalnym.
 • organizacja zawodów sportowych
 • wpływy z działalności statutowej – prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
  publicznego:
 1. organizacja zawodów sportowych.
 2. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. prowadzenie i organizowanie imprez o charakterze sportowo –
  rekreacyjnym i kulturalnym.
 4. świadczenie usług związanych z prowadzeniem działalności w sferze
  pożytku publicznego.
 5. świadczenie usług związanych z zabezpieczeniem działalności w sferze
  pożytku publicznego.
 6. Organizowanie szkoleń, narad i spotkań okolicznościowych.
  W 2023 roku WSSK WĘGORAPA zorganizowało i przeprowadziło
  następujące zadania:
 7. 17.02.2023 r. w Klubie 11 MPA zabrzmiały najpiękniejsze piosenki o miłości.
  Na koncercie walentynkowym zaprezentowali się wokaliści – podopieczni Anny
  Rybskiej. W koncercie wystąpili: Zuzanna Wasilewska, Aleksandra Molisak,
  Natalia Barczak, Kornelia Jarosz, Hanna Hruszka, Magdalena Wysocka, Diletta
  Rossi, Magdalena Bobel, Maksymilian Duda, Igor Gajdasz, Mariusz Górski,
  Krzysztof Łupiński Można było też obejrzeć wystawę plastyczną Ewy Roch
  .
 8. WOJSKOWY WIECZÓR PREMIER 2023 Koniec kwietnia każdego roku od
  kilkudziesięciu już lat jednoznacznie kojarzy się z tanecznym posumowaniem
  roku w Klubie Wojskowym, teraz już w Klubie 1 BA. Pierwsze edycje to
  przełom XX i XXI wieku. Zawsze te koncerty były wydarzeniem artystycznym,
  kulturalnym ale też i frekwencyjnym. Tak było i tym razem, w pogodne
  piątkowe popołudnie , 21 kwietnia 2023 r. gdy jak zawsze tłumy chętnych do
  obejrzenia efektów wielomiesięcznych zajęć tanecznych przy ulicy Bema 7
  podążyły w gościnne progi Hali Miejskiej przy ulicy Pionierów. Wśród widzów
  zasiedli rodzice, koleżanki i koledzy, rodzeństwo a także szef Sztabu ppłk
  Mateusz Kujawski i wiceburmistrz Węgorzewa, p. Lidia Czerniewicz. Koncert
  przygotowała instruktor Klubu Wojskowego Grażyna Wojtkiw, prowadziła
  instruktor Klubu Anna Polonis, a oprawę techniczną zapewnił Marek Mudryj i
  Kamil Michalczewski. Wojskowy Wieczór Premier został wsparty finansowo
  przez Gminę Węgorzewo.
 9. XVI MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO W WĘDKARSTWIE
  SPŁAWIKOWYMW dniach 19- 21 maja 2023 r. WSSK Węgorapa i 1 Brygada
  Artylerii z Węgorzewa zorganizowali XVI Mistrzostwa Wojska Polskiego w
  Wędkarstwie Spławikowym – VIII Mistrzostwa 16 PDZ w Wędkarstwie
  Spławikowym. Impreza jak zawsze zgromadziła liczne grono zawodników z
  całej wojskowej Polski. Do Węgorzewa zjechali spławikowcy z
  najodleglejszych garnizonów. Liczna była też reprezentacja 16 PDZ. Ale
  czego się nie robi by zrealizować swoje sportowe marzenia. Łącznie na
  zawody stawiło się 100 zawodników, co jest rekordem frekwencyjnym Kanału
  Mazurskiego. Zawody zostały przeprowadzone na Kanale Mazurskim w m.
  Przystań, w dwu turach. Zawody sędziował Sędzia Główny pan Waldemar
  LEWANDOWSKI, zastępca Tadeusz POTASIŃSKI, których wspomagali
  sędziowie sektorowi z węgorzewskiego koła PZW: Jan Tołodziecki, Leszek
  Boruczkowski i Adam Kozłowski.
  WYNIKI:
  Klasyfikacja indywidualna – XVI Mistrzostwa WP w Wędkarstwie
  Spławikowym:
 10. st. szer. Łukasz PISOWACKI – 1 Brygada Artylerii Węgorzewo
 11. st. szer. Krzysztof ZIELIŃSKI – 18 Pułk Logistyczny Łomża
 12. st. szer. Marek SZAŁTYS – 4 Regionalna Baza Logistyczna Wędrzyn
  Klasyfikacja drużynowa – XVI Mistrzostwa WP w Wędkarstwie
  Spławikowym:
 13. 1 Brygada Artylerii Węgorzewo (st. szer. Łukasz PISOWACKI, st.
  szer. Sebastian BOJSICKI, st. szer. Dariusz BIEDRZYCKI)
 14. 2 Ośrodek Radioelektroniczny Przasnysz (kpr. Artur URBANOWSKI,
  mjr Piotr STOMPOR, chor. Adam KRYSZCZAK)
 15. 4 Regionalna Baza Logistyczna Wędrzyn (st. szer. Marek SZAŁTYS,
  mł. chor. Sławomir MATELSKI, Marcin CHALECKI)
  Gościem zawodów był pan Krzysztof KOŁASZEWSKI – Burmistrz
  Węgorzewa. Honory gospodarza w dniu zamknięcia pełnił Szef Sztabu 11
  MPA, ppłk Mateusz KUJAWSKI. Organizatorem zawodów był 11 Mazurski
  Pułk Artylerii w Węgorzewie i Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno –
  Kulturalne Węgorapa. Patronat nad XVI Mistrzostwami Wojska Polskiego w
  Wędkarstwie Spławikowym objęły Radio Olsztyn i Wiadomości Wędkarskie.
 16. W dniu 28 maja odbył się Festyn Garnizonowy w Parku Helwinga.
  Organizatorem imprezy był 11 Mazurki Pułk Artylerii, Wojskowe
  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa oraz Gmina
  Węgorzewo.Teren Parku Helwinga od godz. 14.00. wypełnił się uczestnikami i
  uczestniczkami Festynu, w szczególności dzieci z rodzicami, na których
  czekało wiele atrakcji.Na Festynie swoją obecność zaznaczyli – LGR Wielkie
  Jeziora Mazurskie, Państwowa Straż Pożarna , Komenda Powiatowa Policji w
  Węgorzewie, Straż Graniczna Węgorzewo, WCR GIzycko, Stowarzyszenie
  Historyczno-Eksploracyjne Ziemi Węgorzewskiej Wendrusz, SMB Kormoran,
  UKS Spartakus, Muzeum Kultury Ludowej oraz stoisko promocyjne Gminy
  Węgorzewo – Fit City. Węgorzewska jednostkę wojskową reprezentowali
  żołnierze z punktem do nauki celowania „cyklop”, stoisko z pokazem broni
  strzeleckiej i indywidualnego wyposażenia żołnierza, stoisko medyczne i
  stoisko promocyjne oraz Wojskowa Straż Pożarna. Stoiska promocyjne były
  uzupełnione przez smakołyki przygotowane przez panie z KGW z Klimek i
  Trygortu oraz stoiska z zabawkami, pop cornem i lodami. Festyn
  Garnizonowy wpisał się też w tegoroczne obchody Warmińsko-Mazurskich
  Dni Rodziny odbywających się pod hasłem „Razem Tworzymy Rodzinę. Stąd
  na terenach parkowych obecność pań z Miejsko – Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej. W ramach Festynu odbyły się też IX Mistrzostwa
  Węgorzewa w Puszczaniu Patyczków na wodzie. Rekordowa liczba
  uczestników – aż 60 dzieciaków walczyło do końca o zwycięstwo – to
  fenomen tej imprezy.Ogromnym powodzeniem cieszyły się jak zawsze
  klasyczne dmuchańce – oblężenie trwało do ostatniej minuty festynu. Stoisko
  plastyczne to od kilku już lat domena Pracowni Skiroławki i pani Romany
  Waszak. Na boiskach trwały rozgrywki sportowe przygotowane przez OSiR w
  Węgorzewie- ten rodzaj konkurencji i rywalizacji cieszył się bardzo dużym
  zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Punktem Głównym była scena, na której
  zaprezentowało się ponad stu artystów; tancerzy oraz wokalistów z Klubu 11
  MPA oraz Węgorzewskiego Centrum Kultury, gościnnie wystąpiła również
  grupa wokalna i taneczna z GOK w Budrach oraz wokaliści z GOK
  Pozezdrze. Impreza została dofinansowana przez Gminę Węgorzewo oraz
  Ministerstwo Obrony Narodowej. Dodatkowo organizatorów wsparły: PSS
  Społem i GS „SCH” – obie firmy z Węgorzewa.
 17. 5 lipca o godz.16.00. rozpoczęły się warsztaty wokalne. Główną prowadzącą
  jest Pani Beata Stasiak z Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił
  Zbrojnych z Warszawy. Pani Beata przyjęła zaproszenie po raz trzeci, każde
  spotkanie to uczta muzyczna. Uczestnicy warsztatów to przede wszystkim
  zespoły i soliści uczestniczący w zajęciach wokalnych w Klubie 1 Mazurska
  Brygada Artylerii im gen. J. Bema, goście zaproszeni do udziału w
  warsztatach to Gminny Ośrodek Kultury w Budrach, Klub Wojskowy z Gołdapi
  i Giżycka. Celem warsztatów jest doskonalenie techniki wokalnej, wybór
  repertuaru do dalszej pracy oraz integracja.
  Finałowy Koncert Artystyczny, który odbył się 9 lipca w niedzielę o godz.16.00.
  w Budrach to zwieńczenie pracy warsztatowej wszystkich uczestników.
  Przedsięwzięcie zostało zorganizowane i sfinansowane przez WSSK
  Węgorapa.
 18. W dniach 28-29 lipca przeprowadzony został Mamry Festiwal Węgorzewo
 19. Impreza odbyła się w kompleksie rekreacyjnym Plaży Mamry,
  położonym na Półwyspie Kalskim, który wcina się między dwa jeziora:
  Święcajty i Mamry. Projekt składał się z kilku etapów:
 20. Działania logistyczne oraz przygotowawcze, promocja projektu.
  Realizację projektu rozpoczęliśmy od podpisania umów z wybranymi
  wykonawcami. W celu zarezerwowania terminu oraz w związku z
  wymogami rynku muzycznego, wstępne umowy z niektórymi artystami
  zostały zawarte już przed terminem rozpoczęcia projektu. Ponadto
  zostały zarezerwowane noclegi, wyżywienie oraz cała obsługa
  techniczna. Na stronie wnioskodawcy został ogłoszony konkurs na
  najlepszego DJ-a, a na stronach patronów medialnych konkursy
  promujące przedsięwzięcie z możliwością wygrania wejściówek na
  koncerty.
 21. Konkurs na najlepszego DJ.
  Zasady konkursu wraz z regulaminem zostały ogłoszone w mediach i
  internecie. Organizatorem I etapu konkursu była wytwórnia muzyczna
  XONI RECORDS, która zbierała zgłoszenia do konkursu. Zgłosiło się
  96 wykonawców. Najlepsza wyłoniona na podstawie przesłuchań 10-tka
  artystów została zakwalifikowana do II etapu konkursu. Na stronie
  internetowej festiwalu były prezentowane utwory finałowej 10, na którą
  internauci oddawali głosy. Czterech wykonawców z największą ilością
  głosów zostało zaproszonych do występu czasie festiwalu dniach 28-29
  lipca. Finaliści otrzymali nagrody zgodnie z regulaminem konkursowym.
 22. Koncert gwiazd.
  W pięknej scenerii Plaży Mamry przez dwa dni w godz. 18.00 – 3.00
  odbyły się koncerty największych polskich zespołów i DJ. Wystąpili:
  DNF, Kubańczyk, Barto, Małach&Rufus, DJ Killer, Exation, Si Us Plau,
  Reni Jusis, Margaret, Zbuku, DJ Alex, DJ Inox, I.Got.You, Matt5ski oraz
  zespół z Ukrainy [O].Koncerty połączone były z atrakcyjną oprawą
  oświetleniową: laserowy pokaz świateł, elementy pirotechniczne.
 23. Działania związane z promocją elektromobilności.
  Uzupełnieniem koncertów były prowadzone na wodzie pokazy
  najnowszego sprzętu wodnego, sprzętu sportowego, który jest zasilany
  elektrycznością.
 24. Warsztaty medialne oraz promocja wolontariatu.
  Większość działań organizacyjnych jest prowadzona społecznie przez
  członków stowarzyszenia. Wielką pomoc przy organizacji festiwalu
  stanowili wolontariusze – uczniowie z węgorzewskich szkół średnich.
  25- osobowa grupa spełniała wiele różnych zadań: przygotowywanie
  informacji prasowych, dyżury w biurze organizacyjnym, obsługa
  garderób, praca w punktach informacyjnych, patrole ekologiczne,
  pomoc przy scenie.
 25. W dniach 6-8 września swoje święto obchodziła 1 Mazurska Brygada Artylerii
  im. Gen. J. Bema w Węgorzewie. WSSK Węgorapa wzięło czynny udział w
  obchodach Święta Złotej Brygady, począwszy od widowiska multimedialnego
  „Iskry Niepodległej” o Polakach którzy zmieniali świat, poprzez koncerty
  podczas których swoje talenty zaprezentowali wokaliści na co dzień ćwiczący
  w Klubie 1 MBA. Zwieńczeniem uroczystych obchodów Święta 1 MBA był
  koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
 26. Dla sportowego środowiska Węgorzewa październik od kilkudziesięciu już lat
  nieodmiennie kojarzy się z brydżem sportowym. Mało jest w regionie imprez
  z taką historią, jak Mityng Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich
  Jezior Mazurskich. Od początku lat 90-tych do Węgorzewa zjeżdżają się
  najlepsi brydżyści z regionu, by walczyć o trofea w ramach Mityngu. Tak też
  było w sobotę 21 października 2023 r. w Klubie 1 MBA, gdzie odbył się XXIX
  Mityng Brydża Sportowego o Błękitną Wstęgę Wielkich Jezior Mazurskich.
  Przy stołach zasiadło 86 brydżystów, zawodników i zawodniczek znanych w
  środowisku brydżowym. Organizatorem jest Klub 1 MBA i WSSK Węgorapa.
  Nad prawidłowym przebiegiem zawodów brydżowych czuwał sędzia Arkadiusz
  CWIRKO.
  Po rozegraniu czterech sesji klasyfikacja końcowa Mityngu przedstawiała się
  następująco:
 27. Roman Kierznowski – Zbigniew Rogowski (OSiR Dworek Króla
  Stanisława Lidz. Warm.) – 63,93
 28. Mirosław Roesler – Edmund Reczuga (CENTRUM Olsztyn
  ŁĄCZNOŚĆ – NARIE Morąg )– 62,72
 29. Andrzej Sulima – Krzysztof Pikus (Vęgoria WCK Węgorzewo
  ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn) – 60,99
  W ramach Mityngu rozgrywano turniej o Memoriał Eugeniusza Haśki. Jego
  zwycięzcami została para Paweł Czacharowski – Marian Grzyb.
  Sukces organizacyjny i sportowy XXVIII Mityngu Brydża Sportowego o
  BWWJM nie byłby możliwy, bez wsparcia wielu instytucji i firm.Wydarzenie
  zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko –
  Mazurskiego , zostało też objęte Patronatem Starosty Węgorzewskiego
  Marzenny Supranowicz oraz Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa
  Kołaszewskiego. W ramach patronatu samorządy przekazały m.in. puchary
  dla najlepszych zawodników. Fundatorami nagród głównych byli: Lagardere
  Travel Retail Polska, Stanisław Król – właściciel Dworku Króla Stanisława,
  firma SOLID SECURITY, Sigma, Empiria Consulting, Solamen oraz
  Składnica Sylweriusz Żmujdzian i Bank Spółdzielczy Węgorzewo, Hotel
  Ognisty Ptak, firma EKOI, producent gadżetów rowerowych. Cenne nagrody
  rzeczowe ufundował właściciel portu w Sztynorcie, firma King Cross.
  Ponadto nagrody ufundowali: Aeroklub Krainy Jezior, , Madrus RTV AGD,
  Madar, OSM Giżycko, GS SCh Węgorzewo, Księgarnia „Książka Papier
  Nożyce”, Marek Wasiak, Zenon Wawer oraz ZUOK Spytkowo.W uroczystości
  otwarcia Mityngu uczestniczył płk Rafał GRZYWIŃSKI, reprezentujący
  dowódcę 1 BA, gospodarza zawodów. W otwarciu uczestniczyli ponadto:
  Krzysztof Kołaszewski – burmistrz Węgorzewa, Marzenna Supranowicz
  Starosta Węgorzewski, Paweł Jarząbek – Prezes zarządu WMOZBS.
  Gościem specjalnym zawodów był pani Jolanta Piotrowska, senator RP a póki
  co jeszcze członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, która
  tez zawody otworzyła.
 30. W dniu 22 10 2023 r. WSSK Węgorapa było organizatorem gry terenowej „Z
  tradycji wojskowych Garnizonu Węgorzewo”. Na starcie stanęło 20 drużyn ,
  reprezentujących żołnierzy DZSW, realizujących w chwili obecnej
  przeszkolenie wojskowe w 1 MBA. Zawodnicy, po wcześniejszym instruktażu,
  w 4 minutowych odstępach , wyruszali na trasę gry. A tam czekało na nich 13
  punktów kontrolnych, na których mogli się wykazać wiedzą i umiejętnościami
  taktycznymi co do sposobu rozgrywania gry. Gra terenowa była realizowana w
  ramach projektu „1 Mazurska Brygada Artylerii – reaktywacja” realizowanego
  we współpracy z samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
  Elementami tego projektu będzie też konferencja poświęcona 80- tej rocznicy
  powstania 1 WBAA i 30 – tej rocznicy powstania 1 MBA.
  10.W dniu 8 grudnia 2023 r. 1 Brygada Artylerii w Węgorzewie była
  organizatorem konferencji popularnonaukowej „Otoczenie społeczne
  funkcjonowania jednostek artyleryjskich w Węgorzewie, miejsca kształtowania
  etosu artylerzysty Wojska Polskiego. W 80 rocznicę powstania 1 WBAA i 30
  rocznicę powstania 1 MBA” Na zaproszenie dowódcy 1 BA, pana gen. bryg.
  M. Majerskiego, do Węgorzewa zjechali naukowcy z kilku ośrodków
  akademickich by przed licznie zgromadzoną kadrą oficerską, byłymi
  żołnierzami węgorzewskiego garnizonu zaprezentować się w kilku ważnych
  historycznie i społecznie zagadnieniach. Celem konferencji było nadanie
  odpowiedniej rangi historycznemu wydarzeniu, jakim jest powrót brygady do
  Węgorzewa. Decyzja MON przywróciła artylerzystom węgorzewskim godność,
  pokazała ciągłość tradycji brygadowych. Konferencja pokazała też 1 Brygadę
  Artylerii w szerszym kontekście historycznym w związku z przypadającymi w
  tym roku okrągłymi rocznicami: 80 rocznicą powstania 1 WBAA i 30 rocznicą
  powstania 1 MBA – tych jednostek, których tradycje 1 BA dziedziczy.
  Kolejno wystąpili:
 31. płk prof. Juliusz TYM (ASZWOJ) – Znaczenie i rozwój artylerii wsparcia
  Wojska Polskiego w ujęciu historycznym.
 32. dr Tomasz Leszkowicz – o historii, pamięci i polityce historycznej
  (WCEO Warszawa) Losy żołnierzy 1 WBAA w latach 1943-45. Czy w
  ówczesnej sytuacji politycznej były inne warianty. Historia alternatywna.
 33. płk w st. spocz. Wiesław PIETRZAK – „Ratowanie” garnizonu
  artyleryjskiego – powstanie i funkcjonowanie 1 Ośrodka Szkolenia
  Wojsk Rakietowych i Artylerii.
 34. gen. bryg. w st. spocz. Edward PAWLICA .Tło społeczno –polityczne
  powstania, rozwoju i przeformowania 1 MBA.
 35. płk rez. Dariusz Rewak (ASZWOJ) Rozwój techniczny artylerii na
  przełomie XX i XXI wieku na przykładzie 1 MBA i 11 MPA.
 36. płk rez. prof. Wiesław B. ŁACH (UWM Olsztyn) Podstawy tradycji i
  symboliki reaktywowanej 1 Mazurskiej Brygady Artylerii.
 37. Krystyna JAROSZ- Przywracanie historii garnizonu węgorzewskiego –
  fotografie i pamiątki jednostek artylerii z lat pięćdziesiątych i
  sześćdziesiątych w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
 38. Konrad MUZYKA (Rochan Consulting) Wnioski z działań zbrojnych w
  Ukrainie w latach 2021-2022, w tym wnioski dotyczące wykorzystania
  artylerii.
 39. płk rez. dr Ireneusz KULESZA (Rochan Consulting) 11 KORPUS
  ARMIJNY w Obwodzie Królewieckim. Charakterystyka i ocena
  możliwości.
  Konferencję zakończył prowadzący całe przedsięwzięcie, zastępca dowódcy 1
  BA, pan płk Rafał GRZYWIŃSKI, który w swym kończącym wystąpieniu
  przedstawił perspektywy i kierunki rozwoju 1 Mazurskiej Brygady Artylerii. W
  przerwie dla gości, uczestników konferencji zaprezentowano najnowszy sprzęt
  będący na wyposażeniu 1 BA. Biblioteka klubu 1 BA zorganizowała wystawę
  wszystkich publikacji związanych z węgorzewską jednostka wojskową. Miłym
  akcentem konferencji było złożenie przez wspólną delegację żołnierzy i byłych
  żołnierzy wiązanki kwiatów na grobie por. rez. Michała Borowskiego, żołnierza,
  który 80 lat temu z 1 WBAA przeszedł szlak bojowy a po zakończeniu wojny
  związał się z węgorzewską jednostką wojskową.
  Organizatorem konferencji była 1 Brygada Artylerii oraz dwa stowarzyszenia
  współpracujące z brygadą: Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
  Węgorapa i Węgorzewskie Stowarzyszenie Żołnierzy Wojska Polskiego.
  Przedsięwzięcie zostało wsparte finansowo przez samorząd wojewódzki i
  samorząd powiatowy.