W dniu 8 grudnia 2023 r. 1 Brygada Artylerii w Węgorzewie była organizatorem konferencji popularnonaukowej „Otoczenie społeczne funkcjonowania jednostek artyleryjskich w Węgorzewie, miejsca kształtowania etosu artylerzysty Wojska Polskiego. W 80 rocznicę powstania 1 WBAA i 30 rocznicę powstania 1 MBA”

Na zaproszenie dowódcy 1 BA, pana gen. bryg. M. Majerskiego, do Węgorzewa zjechali naukowcy z kilku ośrodków akademickich by przed licznie zgromadzoną kadrą oficerską, byłymi żołnierzami węgorzewskiego garnizonu zaprezentować się w kilku ważnych historycznie i społecznie zagadnieniach.
Celem konferencji było nadanie odpowiedniej rangi historycznemu wydarzeniu, jakim jest powrót brygady do Węgorzewa. Decyzja MON przywróciła artylerzystom węgorzewskim godność, pokazała ciągłość tradycji brygadowych. Konferencja pokazała też 1 Brygadę Artylerii w szerszym kontekście historycznym w związku z przypadającymi w tym roku okrągłymi rocznicami: 80 rocznicą powstania 1 WBAA i 30 rocznicą powstania 1 MBA – tych jednostek, których tradycje 1 BA dziedziczy.
Kolejno wystąpili:

 1. płk prof. Juliusz TYM (ASZWOJ) – Znaczenie i rozwój artylerii wsparcia Wojska Polskiego w ujęciu historycznym –
 2. dr Tomasz Leszkowicz – o historii, pamięci i polityce historycznej (WCEO Warszawa) Losy żołnierzy 1 WBAA w latach 1943-45. Czy w ówczesnej sytuacji politycznej były inne warianty. Historia alternatywna.
 3. płk w st. spocz. Wiesław PIETRZAK – „Ratowanie” garnizonu artyleryjskiego – powstanie i funkcjonowanie 1 Ośrodka Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.
 4. gen. bryg. w st. spocz. Edward PAWLICA .Tło społeczno –polityczne powstania, rozwoju i przeformowania 1 MBA.
 5. płk rez. Dariusz Rewak (ASZWOJ) Rozwój techniczny artylerii na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie 1 MBA i 11 MPA.
 6. płk rez. prof. Wiesław B. ŁACH (UWM Olsztyn) Podstawy tradycji i symboliki reaktywowanej 1 Mazurskiej Brygady Artylerii. .
 7. Krystyna JAROSZ- Przywracanie historii garnizonu węgorzewskiego – fotografie i pamiątki jednostek artylerii z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
 8. Konrad MUZYKA (Rochan Consulting) Wnioski z działań zbrojnych w Ukrainie w latach 2021-2022, w tym wnioski dotyczące wykorzystania artylerii.
 9. płk rez. dr Ireneusz KULESZA (Rochan Consulting) 11 KORPUS ARMIJNY w Obwodzie Królewieckim. Charakterystyka i ocena możliwości.
  Konferencję zakończył prowadzący całe przedsięwzięcie, zastępca dowódcy 1 BA, pan płk Rafał GRZYWIŃSKI, który w swym kończącym wystąpieniu przedstawił perspektywy i kierunki rozwoju 1 Mazurskiej Brygady Artylerii.
  W przerwie dla gości, uczestników konferencji zaprezentowano najnowszy sprzęt będący na wyposażeniu 1 BA. Biblioteka klubu 1 BA zorganizowała wystawę wszystkich publikacji związanych z węgorzewską jednostka wojskową. Miłym akcentem konferencji było złożenie przez wspólną delegację żołnierzy i byłych żołnierzy wiązanki kwiatów na grobie por. rez. Michała Borowskiego, żołnierza, który 80 lat temu z 1 WBAA przeszedł szlak bojowy a po zakończeniu wojny związał się z węgorzewską jednostką wojskową.
  Organizatorem konferencji była 1 Brygada Artylerii oraz dwa stowarzyszenia współpracujące z brygadą: Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Węgorapa i Węgorzewskie Stowarzyszenie Żołnierzy Wojska Polskiego.
  Przedsięwzięcie zostało wsparte finansowo przez samorząd wojewódzki i samorząd powiatowy.